Gång

Det viktigaste färdsättet i centrum är gång. Man vill skapa ett omfattande och enhetligt promenadcentrum som består av promenadvägar, breddade gångbanor och kollektivtrafikgator med fokus på fotgängarna. Promenadområdena kompletteras med glasövertäckta gårdar och butiksgränder som löper genom kvarteren.

Generalplanen för promenadcentrum godkändes i stadsplaneringsnämnden 1989. Efter detta har promenadvägar (bl.a. Glogatan, Mikaelsgatan och Centralgatan) och utvidgningar av områden för fotgängare (t.ex. Norra Esplanaden) genomförts stegvis. 

Centrums underjordiska parkering och servicetrafik erbjuder möjligheter att utvidga promenadcentrum och förbättra förhållandena för gång- och cykeltrafiken.

Helsingfors inleder 2014 en forskningsplan kring promenader och utarbetar ett utvecklingsprogram. Som en helhet behandlas i takt med detta bl.a. olika områden för promenadgator, åtgärder som främjar fotgängare och undersökningar om möjligheterna att promenera. Dessutom inleds utarbetandet av stadscentrumets väderskyddade nätverk för fotgängare.DELA
13.01.2017 14:28