Suoraan sisältöön

Yrkesinriktad vuxenutbildning

Inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen kan man studera till ett helt nytt yrke eller komplettera sin yrkeskunskap. Man kan studera vid sidan av arbetet, som läroavtalsutbildning, som arbetskraftspolitisk utbildning eller personalutbildning.

Inom den yrkesinriktade vuxenutbildningen kan man avlägga en yrkesinriktad grundexamen, yrkesexamen, specialyrkesexamen eller en del av en examen. De här examina banar väg för fortsatta studier vid högskolor eller universitet.

Vuxna avlägger vanligtvis examen som fristående examen. För en fristående examen gör man upp en individuell studieplan där de kunskaper som förvärvats genom arbete, utbildning och hobbyer erkänns som en del av studierna. En studerande som redan har tillräckliga yrkesfärdigheter kan visa sitt kunnande direkt i en fristående examen.

Vanligtvis deltar studeranden i en förberedande utbildning som ger den yrkesfärdighet som behövs. I en fristående examen uppvisas kunskaperna genom produktions- och serviceuppgifter från det riktiga arbetslivet.

Helsingfors stad ordnar yrkesinriktad vuxenutbildning vid vuxeninstitutet Stadin aikuisopisto. Även privata yrkesläroanstalter ordnar yrkesinriktad vuxenutbildning.DELA
16.10.2018 14:11