Suoraan sisältöön

Yrkesutbildning för unga

Yrkesstudier riktar in sig på ett riktigt yrke och riktiga arbetsplatser, och därför har man kontakt med arbetslivet under hela studietiden. Studierna är mångsidiga och praktiska – oftast lär man sig genom att själv göra och prova. I studierna ingår minst ett halvt års (30 kompetenspoäng) inlärning i arbetet på arbetsplatser. 

Efter att ha avlagt en yrkesinriktad grundexamen har studeranden en omfattande yrkeskunskap, tack vare vilken han eller hon kan sysselsätta sig i många olika slags uppgifter i arbetslivet, inte endast inom ett yrke.

En yrkesinriktad grundexamen kan avläggas antingen vid en yrkesläroanstalt eller genom läroavtal. Den yrkesinriktade grundexamen omfattar 180 kompetenspoäng vilket innebär att studierna tar tre år. Personer med studentexamen kan avlägga en grundexamen under en kortare tid. 

En studerande kan samtidigt som den yrkesinriktade grundexamen avlägga också studentexamen, och får då en dubbelexamen. Yrkesinriktade studier banar väg för fortsatta studier vid högskolor eller universitet.

Helsingfors stad ordnar yrkesinriktad utbildning vid det branschövergripande yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto. Vid yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto kan man studera för nästan 30 olika examina och få yrkeskunskap inom många olika yrken.

Undervisningen, måltiderna och studerandehälsovården är avgiftsfria, men läroböcker och annat studiematerial måste studerandena skaffa själva.

Utöver Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto finns det i Helsingfors 12 yrkesläroanstalter som är privata eller upprätthålls av stiftelser, och vid vilka man kan avlägga en yrkesinriktad grundexamen.DELA
26.11.2018 12:35