Hoppa till innehållet

Yrkesinriktad grundexamen

Yrkesstudierna vid Stadin ammatti- och aikuisopisto siktar direkt på ett yrke och en arbetsplats och därför är kontakten med arbetslivet hela tiden närvarande i studierna. Studierna är mångsidiga och praktiska, oftast lär man sig genom att göra själv och testa sig fram. Studierna omfattar minst ett halvår (30 kompetenspoäng) lärande i arbetslivet. Efter att studerande har avlagt en yrkesinriktad grundexamen har de mycket yrkeskunnighet tack vare vilken de kan få många slags uppgifter i arbetslivet, inte bara ett yrke.

En yrkesinriktad grundexamen kan avläggas antingen vid en läroanstalt, genom läroavtal eller som en kombination av dessa. När man studerar för att avlägga en yrkesinriktad grundexamen kan man samtidigt också avlägga studentexamen. Då är det fråga om en dubbelexamen. Undervisningen, måltiderna och studenthälsovården är avgiftsfria för de grundexamensstuderande men läroböcker och studietillbehör ska de köpa själva. 

För varje studerande utarbetas en personlig utvecklingsplan för kunnandet (HOKS). I planen beaktas den kompetens som den studerande redan tidigare tillägnat sig och planeras hurdan kompetens han eller hon behöver och hur den kan anskaffas i olika lärmiljöer. De studerande som redan har tillräcklig yrkeskunnighet kan bevisa sin kompetens direkt i genuina arbetsuppgifter i arbetslivet.

En yrkesinriktad grundexamen omfattar 180 kompetenspoäng. Alltefter tidigare kompetens tar det cirka 1–3 år att avlägga en yrkesinriktad grundexamen.

Helsingfors stad ordnar yrkesutbildning vid yrkes- och vuxeninstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto. Där kan man studera till nästan 30 olika examina och anskaffa yrkeskunnighet för ett flertal olika yrken.

Utöver yrkes- och vuxeninstitutet Stadin ammatti- ja aikuisopisto finns det i Helsingfors 12 privata yrkesläroanstalter eller yrkesläroanstalter som drivs av en stiftelse där man kan avlägga en yrkesinriktad grundexamen. Yrkesstudierna möjliggör fortsatta studier vid en högskola eller ett universitet.06.12.2019 10:42