Suoraan sisältöön

Läroavtalsutbildning

Läroavtalsutbildningen är ett smidigt sätt att komma ut i arbetslivet. Studeranden ingår ett tidsbundet arbetsavtal med arbetsgivaren. Under den tid som arbetsavtalet gäller betalar företaget lön till studeranden enligt kollektivavtalet och arbetsgivaren får en utbildningsersättning.

Både ungdomar och vuxna kan studera till ett yrke genom läroavtalsutbildning. Alla examina kan avläggas som fristående examen inom läroavtalsutbildningen.

Cirka 80 procent av läroavtalsstudierna sker på arbetsplatsen. Studierna stöds av närstudiedagar vid yrkesläroanstalten. För studeranden utses en arbetsplatshandledare som handleder inlärningen och fungerar som stödperson på arbetsplatsen under hela den tid som läroavtalet gäller.

Kunskaperna visas upp genom prov som görs på arbetsplatsen allteftersom utbildningen framskrider. Kunskaperna framförs genom det egna arbetet och bedöms direkt utifrån arbetsuppgifterna.

I Helsingfors ordnas läroavtalsutbildning vid vuxeninstitutet Stadin aikuisopisto. Läroavtalsutbildningens utbildningsinspektörer gör upp läroavtalet tillsammans med studeranden och arbetsgivaren, ordnar med den teoretiska utbildningen vid läroanstalten och följer upp hur utbildningen framskrider.

Mer information på finska: www.oppisopimus.fiDELA
16.10.2018 14:13