Suoraan sisältöön

Hjälp och stöd för studeranden

Inom den yrkesinriktade utbildningen planeras studierna tillsammans med studeranden. Alla får en individuell studieplan (hops). Om studeranden behöver mer stöd till exempel på grund av inlärningssvårigheter får personen en individuell plan för hur undervisningen skall ordnas (IP).

Studerandena får stöd av både lärare, studiehandledare, speciallärare, kuratorer, psykologer och hälsovårdare. Vid yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto finns även koordinatorer för studerandeverksamheten som främjar studerandenas trivsel och delaktighet.

Du kan även få stöd för studierna och välbefinnandet i webbtjänsten Toisen asteen yhteys.DELA
12.06.2017 10:42