Hoppa till innehållet

Hjälp och stöd för studeranden

För alla studerande inom den yrkesinriktade utbildningen utarbetas en plan för hur undervisningen ska ordnas (IP), där det bland annat avtalas om stöd som behövs för studierna. Hela personalen i Stadin ammatti- ja aikuisopisto ansvarar för att stödja studierna.

I undervisningen och handledningen utnyttjas mångsidiga pedagogiska lösningar och vid behov stöds inlärningen med S2-stöd, studier som stöder studiefärdigheter samt specialstödets metoder. Det är möjligt att få särskilt stöd för grundläggande yrkesutbildning, yrkesexamen, specialyrkesexamen samt förberedande utbildning.

Studeranden får stöd med studierna och välbefinnandet även av personalen vid studerandevården samt i nättjänsten Toisen asteen yhteys.

Läkar- och hälsovårdstjänster står även till förfogande. Läs mer om studerandehälsovården på social- och hälsovårdssektorns webbplats.

Mer information om stöd för inlärning får du bland annat av ansvariga speciallärare vid Stadin ammattiopisto samt av personalen i studerandevården.17.11.2020 13:19