Suoraan sisältöön

Att söka till en yrkesutbildning

Du söker till en yrkesutbildning via den gemensamma ansökan i tjänsten Studieinfo.fi På våren söker man till de utbildningar som inleds på hösten och på hösten till de utbildningar som inleds i januari. Det finns utbildningar som man fortsätter till efter grundskolan och sådana som kräver avgångsbetyg från gymnasiet.

Den som avlagt en yrkesinriktad grundexamen, annan yrkesinriktad examen eller högskoleexamen kan inte ansöka via den gemensamma ansökan. De som fått avgångsbetyg från gymnasiet söker till utbildningar som baserar sig på gymnasieutbildning och de som avlagt annan examen söker till vuxenutbildning.

Den gemensamma ansökan till yrkesinriktad utbildning har förnyats så att man i urvalet prioriterar studerande som söker till sin första studieplats. Information om urvalsgrunder, inträdes- och lämplighetstest, språkprov och hälsokrav finns i tjänsten Studieinfo.fi.

Information om ansökan till vuxenutbildning finns på webbplatserna för de läroanstalter som ordnar vuxenutbildning.

Till yrkesstarten och den yrkesförberedande utbildningen för invandrare (mava) kan du söka i juni–juli efter att resultaten från den gemensamma ansökan offentliggjorts. Till undervisningen i huslig ekonomi kan du ansöka i tjänsten Studieinfo.fi.DELA
05.03.2018 17:35