Hoppa till innehållet

Att söka till en yrkesutbildning

Ansökan till att studera till en yrkesinriktad grundexamen sker antingen i den gemensamma eller den kontinuerliga ansökan.

Gemensam ansökan

I vårens gemensamma ansökan söker de ungdomar som går ut grundskolan, studenter och andra som saknar yrkesexamen på andra stadiet. Information om valkriterierna i den gemensamma ansökan, inträdes- och lämplighetsproven, språkproven och de hälsomässiga kraven finns i tjänsten Studieinfo.fi.

Viktiga datum

  • Ansökningstiden är 23.2–7.4.2021
  • Ansökningstiden utgår 7.4.2021 kl. 15.00.
  • Du får information om antagningsresultatet tidigast 17.6.2021. Om du har angett din e-postadress i din ansökan, får du antagningsresultatet också i din e-post.
  • Ta emot studieplatsen senast 1.7.2021.

Kontinuerlig ansökan

Den kontinuerliga ansökan möjliggör ansökan till utbildningar flexibelt året runt. I den kontinuerliga ansökan kan man söka till en utbildning som siktar på examen eller till att avlägga enskilda delar av examina.

Den kontinuerliga ansökan lämpar sig för många slags sökandegrupper:

  • sökande med en eller flera tidigare examina
  • sökande som inte har fått en studieplats i den gemensamma ansökan
  • sökande som skaffat sig kompetens i arbetslivet eller genom tidigare studier
  • sökande som byter bransch 
  • sökande som söker till utbildning för idrottare.

Ansökan till utbildningen sker genom att man deltar i en handlednings- och ansökningsdag för den kontinuerliga ansökan. Där får du personlig handledning för hitta en lämplig utbildning. Vid behov kartlägger vi även dina studiefärdigheter. Studierna kan börja flexibelt, alltefter din personliga plan.

Ansökan till Valma-utbildningen

Ansökan till utbildning som förbereder för grundläggande yrkesutbildning (VALMA) sker i tjänsten Studieinfo.fi i maj–juni (ungdomar som går ut grundskolan) eller i den kontinuerliga ansökan (övriga sökande).03.03.2021 13:07