Lov och arbetstider i skolorna och andra viktiga datum

Läsåret 2018-2019

Svenska grundskolor och gymnasier

Höstterminen 14.8.2018 (tis) - 21.12.2018 (fre)
Höstlovet 18.10.2018 (tors) - 19.10.2018 (fre)
Jullovet 22.12.2018 (lör) - 6.1.2019 (sön)

Vårterminen 7.1.2019 (mån) - 1.6.2019 (lör)
Sportlovet 18.2.2019 (mån) - 22.2.2019 (fre)

Finska grundskolor och gymnasier

Höstterminen 9.8.2018 (tors) - 21.12.2018 (fre)
Höstlovet 15.10.2018 (mån) - 19.10.2018 (fre)
Jullovet 22.12.2018 (lör) - 6.1.2019 (sön)

Vårterminen 7.1.2019 (mån) - 1.6.2019 (lör)
Sportlovet 18.2.2019 (mån) - 22.2.2019 (fre)

Det finska vuxengymnasiet

Höstterminen 28.8.2018 (tis) - 18.12.2018 (tis)
Höstlovet 15.10.2018 (mån) - 19.10.2018 (fre)
Jullovet 19.12.2018 (ons) - 6.1.2019 (sön)

Vårterminen 7.1.2019 (mån) - 31.5.2019 (fre)
Sportlovet 18.2.2019 (mån) - 22.2.2019 (fre)

Lovdagar
18.4.2019 (tors)
30.4.2019 (tis)

Sommarperioder:
6.8.2018 (mån) - 28.8.2018 (tis)
3.6.2019 (mån) - 20.6.2019 (tors)

Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto

Höstlovet: Undervisningsteamen diskuterar och beslutar tillsammans om ett eventuellt höstlov, som i så fall infaller under veckorna 41-44.
Jullovet: 27–28.12.2018 (jullovet kan planeras individuellt också under veckorna 51 och 1).
Sportlovet: Undervisningsteamen diskuterar och beslutar tillsammans om ett eventuellt sportlov, som i så fall infaller under veckorna 8-11.


Läsåret 2017-2018

Svenska grundskolor och gymnasier

Höstterminen 15.8.2017 (tis) - 22.12.2017 (fre)
Höstlovet 19.10.2017 (tors) - 20.10.2017 (fre)
Jullovet 23.12.2017 (lör) - 7.1.2018 (sön)

Vårterminen 8.1.2018 (mån) - 2.6.2018 (lör)
Sportlovet 19.2.2018 (mån) - 23.2.2018 (fre)

Finska grundskolor och gymnasier

Höstterminen 10.8.2017 (tors) - 22.12.2017 (fre)
Höstlovet 16.10.2017 (mån) - 20.10.2017 (fre)
Jullovet 23.12.2017 (lör) - 7.1.2018 (sön)

Vårterminen 8.1.2018 (mån) - 2.6.2018 (lör)
Sportlovet 19.2.2018 (mån) - 23.2.2018 (fre)

Det finska vuxengymnasiet

Höstterminen 28.8.2017 (mån) - 21.12.2017 (tors)
Höstlovet 16.10.2017 (mån) - 20.10.2017 (fre)
Jullovet 22.12.2017 (fre) - 7.1.2018 (sön)

Vårterminen 8.1.2018 (mån) - 1.6.2018 (fre)
Sportlovet 19.2.2018 (mån) - 23.2.2018 (fre)

Lovdagar
29.3.2018 (tors)
30.4.2018 (mån)
11.5.2018 (free)

Sommarperioder:
7.8.2017 (mån) - 24.8.2017 (tors)
4.6.2018 (mån) - 21.6.2018 (tors)

Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto

Höstterminen 10.8.2017 (tors) - 22.12.2017 (fre)
Höstlovet 16.10.2017 (mån) - 20.10.2017 (fre)
Jullovet 23.12.2017 (lör) - 7.1.2018 (sön)

Vårterminen 8.1.2018 (mån) - 2.6.2018 (lör)
Sportlovet 19.2.2018 (mån) - 23.2.2018 (fre)

__________________________________

Skolans direktion har befogenhet att besluta om en enstaka avvikelse (högst en dag) från de fastställda loven och arbetstiderna.

Gå alltså in och kontrollera lovdagarna på skolans egen webbplats, där du hittar dem under Aktuellt Viktiga datum under läsåret. Sök skolor
DELA
10.09.2018 08:51