Lov och arbetstider i skolorna och andra viktiga datum

Läsåret 2018-2019

Svenska grundskolor och gymnasier

Höstterminen 14.8.2018 (tis) - 21.12.2018 (fre)
Höstlovet 18.10.2018 (tors) - 19.10.2018 (fre)
Jullovet 22.12.2018 (lör) - 6.1.2019 (sön)

Vårterminen 7.1.2019 (mån) - 1.6.2019 (lör)
Sportlovet 18.2.2019 (mån) - 22.2.2019 (fre)

Finska grundskolor och gymnasier

Höstterminen 9.8.2018 (tors) - 21.12.2018 (fre)
Höstlovet 15.10.2018 (mån) - 19.10.2018 (fre)
Jullovet 22.12.2018 (lör) - 6.1.2019 (sön)

Vårterminen 7.1.2019 (mån) - 1.6.2019 (lör)
Sportlovet 18.2.2019 (mån) - 22.2.2019 (fre)

Det finska vuxengymnasiet

Höstterminen 28.8.2018 (tis) - 18.12.2018 (tis)
Höstlovet 15.10.2018 (mån) - 19.10.2018 (fre)
Jullovet 19.12.2018 (ons) - 6.1.2019 (sön)

Vårterminen 7.1.2019 (mån) - 31.5.2019 (fre)
Sportlovet 18.2.2019 (mån) - 22.2.2019 (fre)

Lovdagar
18.4.2019 (tors)
30.4.2019 (tis)

Sommarperioder:
6.8.2018 (mån) - 28.8.2018 (tis)
3.6.2019 (mån) - 20.6.2019 (tors)

Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto

Höstlovet: Undervisningsteamen diskuterar och beslutar tillsammans om ett eventuellt höstlov, som i så fall infaller under veckorna 41-44.
Jullovet: 27–28.12.2018 (jullovet kan planeras individuellt också under veckorna 51 och 1).
Sportlovet: Undervisningsteamen diskuterar och beslutar tillsammans om ett eventuellt sportlov, som i så fall infaller under veckorna 8-11.


Läsåret 2017-2018

Svenska grundskolor och gymnasier

Höstterminen 15.8.2017 (tis) - 22.12.2017 (fre)
Höstlovet 19.10.2017 (tors) - 20.10.2017 (fre)
Jullovet 23.12.2017 (lör) - 7.1.2018 (sön)

Vårterminen 8.1.2018 (mån) - 2.6.2018 (lör)
Sportlovet 19.2.2018 (mån) - 23.2.2018 (fre)

Finska grundskolor och gymnasier

Höstterminen 10.8.2017 (tors) - 22.12.2017 (fre)
Höstlovet 16.10.2017 (mån) - 20.10.2017 (fre)
Jullovet 23.12.2017 (lör) - 7.1.2018 (sön)

Vårterminen 8.1.2018 (mån) - 2.6.2018 (lör)
Sportlovet 19.2.2018 (mån) - 23.2.2018 (fre)

Det finska vuxengymnasiet

Höstterminen 28.8.2017 (mån) - 21.12.2017 (tors)
Höstlovet 16.10.2017 (mån) - 20.10.2017 (fre)
Jullovet 22.12.2017 (fre) - 7.1.2018 (sön)

Vårterminen 8.1.2018 (mån) - 1.6.2018 (fre)
Sportlovet 19.2.2018 (mån) - 23.2.2018 (fre)

Lovdagar
29.3.2018 (tors)
30.4.2018 (mån)
11.5.2018 (free)

Sommarperioder:
7.8.2017 (mån) - 24.8.2017 (tors)
4.6.2018 (mån) - 21.6.2018 (tors)

Yrkesinstitutet Stadin ammattiopisto

Höstterminen 10.8.2017 (tors) - 22.12.2017 (fre)
Höstlovet 16.10.2017 (mån) - 20.10.2017 (fre)
Jullovet 23.12.2017 (lör) - 7.1.2018 (sön)

Vårterminen 8.1.2018 (mån) - 2.6.2018 (lör)
Sportlovet 19.2.2018 (mån) - 23.2.2018 (fre)DELA
01.06.2018 12:34