Suoraan sisältöön

Understödda privata klubbar

Staden stödjer klubbverksamhet som ordnas av privata serviceproducenter med servicesedlar. De privata klubbarna erbjuder ett alternativ till den kommunala klubbverksamheten och till privatvårdsstödet.

Man kan delta i klubbverksamheten mellan 36 och 60 timmar i månaden.

Vem är klubbverksamheten avsedd för?

Den privata klubbverksamheten som stöds med servicesedel är avsedd för

  • barn i åldern 2–5 år i hemvård och vars föräldrar får moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning för ett yngre syskon
  • barn i hemvård, vars förälder efter föräldraledigheten sköter barnen hemma och får syskontillägg till hemvårdsstödet
  • barn över 3 år som sköts hemma och som inte längre är berättigade till hemvårdsstöd.

Privata klubbar som stöds med servicesedelDELA
26.11.2018 12:52