Hoppa till innehållet

Lekparksverksamhet för skolelever

Ordnande av eftermiddagsverksamhet i lekparker i enlighet med lagen om grundläggande utbildning

Eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i årskurserna 1 och 2 och för elever inom särskilt stöd. Verksamhet ordnas i enlighet med Utbildningsstyrelsens grunder för morgon- och eftermiddagsverksamhet och stadens verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamhet. Utöver lekparkerna ordnas verksamhet även i skolor och andra lämpliga lokaler som ligger i närheten av skolor.

Man söker till eftermiddagsverksamheten årligen under ansökningstiden. Barnen väljs för ett läsår i taget och för eftermiddagsverksamheten tas fast månadsavgift ut: 100 euro/månad fram till kl. 16.00 och 120 euro/månad fram till kl. 17.00. Det är möjligt att ansöka om nedsatt avgift.

Lekparker som ordnar eftermiddagsverksamhet i enlighet med lagen om grundläggande utbildning under läsåret 2022–2023: Arabia, Brahe, Etupelto, Ida, Iso-Antti, Isonneva, Kankarepuisto, Kannelmäki, Kesanto, Kiikku (Beanet Oy), Kiiltotähti, Kotinummi, Lampi, Lohikäärmepuisto, Maunula, Myllynsiipi, Orava, Piika, Roihuvuori, Rusthollari, Seppä, Strömberg, Soihtu (Liikuntapeuhis ry), Taivallahti, Tullinpuomi (Helsingin Jalkapalloklubi ry), Viikkari och Vähätupa.

Tjänstebeskrivning

Ansökningstiden för eftermiddagsverksamheten för läsåret 2022–2023 är 21.3–22.4.2022

Anvisningar för ansökan för läsåret 2022–2023

1. Du kan söka till eftermiddagsverksamheten 21.3–22.4.2022. Ansökningsblanketten för läsåret 2022–2023 publiceras på denna sida i mars 2022. Du kan inte skicka in en ansökan innan ansökningstiden har börjat. Om du söker efter att ansökningstiden gått ut, se punkt 7.
2. Ansökningsblanketten fylls i på nätet. Den vårdnadshavare vars nätbankskoder använts för identifiering och för att fylla i blanketten anses vara betalare av räkningen.
3. Fyll i blanketten noggrant. Om obligatoriska uppgifter fattas på blanketten, kan den inte skickas.
4. För att skicka blanketten ska du identifiera dig med nätbankskoder, mobil-ID eller med identitetskort med chip. Identifieringen fungerar som underskrift för blanketten.

Du kan också skriva ut en ansökningsblankett, fylla i den och posta den till adressen: Fostrans- och utbildningssektorn, Eftermiddagsverksamhet, PB 51300, 00099 Helsingfors stad eller lägga den i postlådan på Töysägatan 2 D, 00510 Helsingfors. Ansökningsblanketten för läsåret 2022–2023, som du kan skriva ut, publiceras på denna sida i mars 2022.

5. Beslutet postas till vårdnadshavarna senast 1.7.2022.
6. Eftermiddagsverksamheten börjar samma dag som läsåret inleds och fortsätter till slutet av läsåret.
7. Utanför ansökningstiden ska ansökan till skolornas eftermiddagsverksamhet i första hand göras enligt instruktionerna på denna sida eller skickas per post till adressen Fostrans- och utbildningssektorn, Eftermiddagsverksamhet, PB 51300, 00099 Helsingfors stad.

Vissa lekparker ordnar avgiftsfri verksamhet för skolelever ännu under läsåret 2022–2023

Lekparksverksamhet för skolelever ordnas fortfarande i vissa lekparker på eftermiddagar efter skoldagen under läsåret 2022–2023. Verksamheten är avgiftsfri och avsedd för barn i lågstadieåldern.

Tjänstebeskrivning

Anmälningstiden för lekparksverksamhet för skolelever är 21.3–22.4.2022.

Man kan också anmäla sig till verksamheten under verksamhetsperioden. Följande lekparker ordnar verksamhet för skolelever ännu under läsåret 2022–2023: Filpus, Hilleri, Intia, Kimmo, Kipinäpuisto, Kurranummi, Lahnalahti, Laurinniitty, Lehdokki, Linja, Linnunrata, Maasälpä, Mellunmäki, Munkki, Mustakivi, Mäkitorppa, Nuoli, Nurkka, Rudolf, Ruoholahti, Salpausselkä, Sanna, Santahamina, Tapuli, Tuorinniemi, Traktori, Trumpetti, Torpparinmäki, Ulvila och Viiri.

Anmälningsanvisningar

1. Ladda ner blanketten här (pdf). Du får blanketten också från lekparker.
2. Du kan anmäla ditt barn till lekparksverksamhet för skolelever med avgiftsbelagt mellanmål på 36,10 euro/månad eller till lekparksverksamhet för skolelever utan avgiftsbelagt mellanmål.
3. Ladda ner elevuppgiftsformuläret här (pdf). Du får formuläret också från lekparken.
4. Returnera båda formulären till lekparken som ordnar eftermiddagsverksamhet för skolelever.

Du kan ansöka om efterskäkning av lekparkernas mellanmålsavgift med denna blankett (pdf)
18.03.2022 10:28