Hoppa till innehållet

Ansökan och servicesedel

Familjen kan välja vilken klubb de vill att barnet ska delta i bland de privata klubbar som kommunen har godkänt. Familjen ingår ett avtal om deltagande i klubbverksamheten med serviceproducenten.

När det står klart att barnet får en klubbplats, ansöker familjen om servicesedel med dagvårdens klubbansökan. Servicesedeln är klubbeslutet. Servicesedeln är värd 100 euro/månad.

Om klubbavgiften överstiger värdet på servicesedeln tar serviceproducenten ut den överstigande summan som klientavgift av familjen.

När barnet inte längre deltar i klubbverksamheten måste man skriftligen meddela om detta till den dagvårdsenhet där klubbeslutet har fattats.

Ansökan till klubb (pdf på finska)06.12.2019 10:19