Suoraan sisältöön

Privata klubbar

Staden stödjer klubbverksamhet som ordnas av privata serviceproducenter med servicesedlar. De privata klubbarna erbjuder ett alternativ till den kommunala klubbverksamheten och till privatvårdsstödet.

Man kan delta i klubbverksamheten mellan 36 och 60 timmar i månaden.

Vem är klubbverksamheten avsedd för?

Den privata klubbverksamheten som stöds med servicesedel är avsedd för

  • barn i åldern 2–5 år i hemvård och vars föräldrar får moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenning för ett yngre syskon
  • barn i hemvård, vars förälder efter föräldraledigheten sköter barnen hemma och får syskontillägg till hemvårdsstödet
  • barn över 3 år som sköts hemma och som inte längre är berättigade till hemvårdsstöd.

Privata klubbar som stöds med servicesedel06.12.2019 10:19