Svenskspråkig lekparksverksamhet

Familjehuset Betania
Sjömansgatan 43

Lekparken Illern
Illergränd 6

Lekparken Iso-Antti
Vitsippsstigen 20

Lekparken Taivallahti
Hesperiagatan 22

Lekparken Isonneva
Stormyrvägen14-16

Jessica Söderholm, socialhandledare
Tfn 09 3106 9891   
jessica.soderholm@hel.fi


Veckoprogram
Babyfamiljsverksamhet
Sömnhandledning i lekparkerna
Facebook
Broschyr 
Annons A4

Svenskspråkig lekparksverksamhet
Den svenskspråkiga lekparksverksamheten erbjuder mötesplatser och verksamhet för barnfamiljer. Under verksamhetsåret 2018-2019 ordnas det Familjeträffar i lekparken Illern, Iso-Antti, Taivallahti, Isonneva samt i Familjehuset Betania.

Familjeträffarna fungerar som ett slags vardagsrum med möjlighet att träffa och lära känna andra barnfamiljer, möjlighet till fri samvaro och lek samt möjlighet att ta del av ledd verksamhet riktad till småbarnsfamiljer. Verksamheten är avgiftsfri och öppen för barnfamiljer med barn i alla åldrar. Ingen förhandsanmälning behövs och man får delta enligt egen tidtabell inom ramen för verksamhetstiden. Verksamheten planeras tillsammans med familjerna utgående ifrån familjernas intressen och önskemål. Det ordnas varierande program i form av sångstunder, pyssel, rörelsestunder, utfärder samt tematräffar med infostunder kring olika aktuella teman för barnfamiljer. Lekparkernas och familjehusens utrymmen och leksaker är tillgängliga för familjerna.

Uthyrning av utrymmen
Stadens lekparker hyrs ut för tillfälligt bruk, som till exempel familjefester och möten under både kvällar och veckoslut. Lekparkerna och familjehusen ger närmare information beträffande uthyrningen.

hyrs ut av Rödbergens invånarhus tel. 050 402 5989.DELA
12.09.2018 15:04