Hoppa till innehållet

Lekparksverksamhet för skolelever

Lekparkerna arrangerar verksamhet för skolelever på vardagseftermiddagar

Lekparksverksamhet för skolelever arrangeras efter skoldagen på eftermiddagar. Verksamheten är avgiftsfri och riktar sig till barn i lågstadieålder. Lekparksverksamhet för skolelever ordnas i huvudsak på finska. Alla barn är välkomna att delta i verksamheten.

Tjänstebeskrivning

Anmälan till verksamhet för skolelever i lekparker börjar, kundmeddelande, pdf

Anvisning för anmälan

Anmälningstiden för lekparksverksamhet för skolelever är 22.3−23.4.2021. Anmälan kan även göras utanför anmälningstiden.

1. Anmälningsblanketten fylls i på nätet.

2. Du kan anmäla ditt barn till

Lekparksverksamhet för skolelever och det avgiftsbelagda mellanmålet som kostar 36,10 euro per månad. Räkningen för mellanmålet skickas till den vårdnadshavare vars nätbankskoder använts för att fylla i blanketten.

eller

Lekparksverksamhet för skolelever, utan avgiftsbelagt mellanmål.

3. Fyll i blanketten noggrant. Om obligatorisk information fattas kan blanketten inte sändas.

4. För att sända blanketten måste du identifiera dig med nätbankskoder, Mobil ID eller med ett identitetskort med chip. Identifieringen fungerar som underskrift för blanketten.

Anmäl ditt barn till lekparksverksamhet för skolelever på nätet

Den utskrivningsbara blanketten kan även skickas per post till lekparken. Här kan du kontrollera lekparkens adress.

Den utskrivningsbara blanketten finns längre ner på denna sida.

På grund av coronaepidemin kan anmälningsblanketten inte returneras direkt till lekparkerna. 


Anmälan till lekparksverksamhet för skolelever/Avgiftsbelagt mellanmål (pdf)

Information om verksamhetsstället för lekparksverksamhet för skolelever postas till vårdnadshavarna senast 4.6.2021.

Lekparker som ordnar eftermiddagsverksamhet i enlighet med lagen om grundläggande utbildning

I lekparkerna Etupelto, Ida, Kotinummi, Puuskakulma, Tervapääsky, Vallila och Vähätupa ordnas bara eftermiddagsverksamhet i enlighet med lagen om grundläggande utbildning. Mer information om ansökan till dessa parker.

Lekparksverksamhet för skolelever under lov

Lekparkerna arrangerar avgiftsfri dagslägerverksamhet och öppen ledd verksamhet för skolelever under höst-, jul-, sport- och sommarlovet.

På somrarna arrangerar lekparkerna en avgiftsfri sommarmåltid för barn under 16 år.

Ingen medicinsk vård arrangeras i lekparkernas öppna småbarnspedagogik.
05.10.2021 12:09