Lekparker och lekplatser

Lekparkerna erbjuder en trygg plats för fritidsaktiviteter och meningsfull sysselsättning för barnfamiljer och skolelever.

I de flesta lekparkerna finns en plaskdamm, spelplan och olika lekställningar. En del lekplatser har spelplan som man vintertid isbelägger och använder som skridskobanor. Utrustningen och verksamhetsmöjligheterna varierar från park till park.

I parkerna ordnas ledda utomhus- och inomhusaktiviteter för barn, barnfamiljer och yngre tonåringar på vardagar i 7–8 timmar mellan kl. 9.00–17.00. Byggnadskontoret sköter underhållet av parkområdena och lekredskapens säkerhet.

Under skolterminerna får skolbarn ett avgiftsbelagt mellanmål i lekparkerna. För detta krävs anmälan. På sommaren bjuds barn under 16 år på gratis varm lunch i de parker som har öppet.

Invånarna i området är välkomna att delta i planeringen av verksamheten.

Utöver lekparkerna finns det i Helsingfors fler än 200 lekplatser som byggnadskontoret sköter och där det inte erbjuds någon ledd verksamhet.


Lekparkernas och familjehusens sommarverksamhet 2017

Lekparkområden

Lekparker i alfabetisk ordning

Svenskspråkig lekparksverksamhetDELA
24.05.2018 15:38