Lekparker och lekplatser

Lekparkerna erbjuder en trygg plats för fritidsaktiviteter och meningsfull sysselsättning för barnfamiljer och skolelever.

I de flesta lekparkerna finns en plaskdamm, spelplan och olika lekställningar. En del lekplatser har spelplan som man vintertid isbelägger och använder som skridskobanor. Utrustningen och verksamhetsmöjligheterna varierar från park till park.

Barnomsorgsverket ordnar i parkerna ledda utomhus- och inomhusaktiviteter för barn, barnfamiljer och yngre tonåringar på vardagar i 7–8 timmar mellan kl. 9.00–17.00. Byggnadskontoret sköter underhållet av parkområdena och lekredskapens säkerhet.

Under skolterminerna får skolbarn ett avgiftsbelagt mellanmål i lekparkerna. För detta krävs anmälan. På sommaren bjuds barn under 16 år på gratis varm lunch i de parker som har öppet.

Invånarna i området är välkomna att delta i planeringen av verksamheten.

Utöver lekparkerna finns det i Helsingfors fler än 200 lekplatser som byggnadskontoret sköter och där det inte erbjuds någon ledd verksamhet.


Lekparkernas och familjehusens sommarverksamhet 2017

Lekparkområden

Lekparker i alfabetisk ordning

Svenskspråkig lekparksverksamhetDELA
26.09.2017 20:40