Hoppa till innehållet

Lekparker, familjehus och lekplatser

OBS! Klubbarna i lekparker och på daghem stängda i april, läs mer.


Välkommen till Helsingfors lekparker och familjehus!

Vi följer undervisningsministeriets, Institutet för hälsa och välfärds och Utbildningsstyrelsens anvisningar gällande coronaviruset covid-19.

Ni är välkomna att besöka lekparkerna om alla är friska. Följ lekparkernas och familjehusens säkerhets- och hygienanvisningar.

Aktuella instruktioner om resor och att återvända från utlandet finns på utrikesministeriets webbsidor.

Om ni har varit utomlands ber vi er följa utrikesministeriets anvisningar om eventuell karantän.

Vår verksamhet äger rum utomhus i mån av möjlighet. Vi beaktar säkerhetsavstånd. Inomhus ordnas enbart öppen småbarnspedagogisk verksamhet i smågrupper, klubbverksamhet och eftermiddagsverksamhet för skolelever.

Till smågrupperna anmäler ni er på förhand eller på plats i lekparken eller familjehuset. Lekparkerna och familjehusen informerar om sitt veckoprogram och hur anmälningen går till på sina webbplatser.

Familjehusens verksamhet börjar i form av smågrupper torsdagen 13.8.2020 och lekparkernas ledda verksamhet börjar i form av smågrupper måndag 24.8.2020.

På lekparkernas gård står den fasta lekparksutrustningen, uteleksaker och spel till förfogande.

Lekparkernas och familjehusens toaletter och handtvättsmöjligheter är tillgängliga för alla. Personalen vid verksamhetsställena vet mer om hygien- och säkerhetsåtgärderna.

I dag leker vi i lekparken!

Lekparkerna erbjuder en trygg plats för fritidsaktiviteter och meningsfull sysselsättning för barnfamiljer och skolelever.

I parkerna ordnas ledda utomhus- och inomhusaktiviteter för barn, barnfamiljer och yngre tonåringar på vardagar i 7–8 timmar mellan kl. 9.00–17.00. Byggnadskontoret sköter underhållet av parkområdena och lekredskapens säkerhet.

I de flesta lekparkerna finns en plaskdamm, spelplan och olika lekställningar. En del lekplatser har spelplan som man vintertid isbelägger och använder som skridskobanor. Utrustningen och verksamhetsmöjligheterna varierar från park till park.

Under skolterminerna får skolbarn ett avgiftsbelagt mellanmål i lekparkerna. För detta krävs anmälan. På sommaren bjuds barn under 16 år på gratis varm lunch i de parker som har öppet.


Invånarna i området är välkomna att delta i planeringen av verksamheten.

Utöver lekparkerna finns det i Helsingfors fler än 200 lekplatser som byggnadskontoret sköter och där det inte erbjuds någon ledd verksamhet.

Familjehusen är mötes-, verksamhets- och informationsplatser för småbarnsfamiljer.

I familjehusen ordnas öppen invånarnära verksamhet för småbarnsfamiljer. Där ordnas också olika kurser och grupper för föräldrar, barn och anställda som arbetar med småbarnsfamiljerna i området. 

Lekparkområden
Lekparker i alfabetisk ordning

Svenskspråkig lekparkverksamhet
01.04.2021 12:01

Eftermiddagsverksamhet

Helsingfors ordnar eftermiddagsverksamhet för elever i årskurserna 1 och 2 och för elever som behöver särskilt stöd efter skoldagen.

Förmiddagsverksamhet för familjer

På förmiddagarna ordnar lekparksledarna olika ledda aktiviteter samt frilufts- och motionsevenemang.