Hoppa till innehållet

Lekparker, familjehus och lekplatser

Lekparksverksamhet hösten 2021

  • Lekparksverksamhet för skolelever arrangeras i huvudsak utomhus. Du ska anmäla barnet till verksamheten, eller ansöka om plats. Läs mer om lekparksverksamhet för skolelever.
  •  Lekparkernas klubbar fungerar som normalt.
  •  Vi arrangerar handledd verksamhet inomhus. Du ska anmäla dig till grupperna i förväg och antalet deltagare i gruppen begränsas vid behov. Anmäl dig till verksamheten genom att skicka ett sms till lekparkens telefonnummer. Lekparkernas kontaktuppgifter hittar du här (på finska). Det är även möjlighet att anmäla sig till verksamheten på plats, om det finns lediga platser i gruppverksamheten.
  •  Det är möjligt att använda toaletterna och att tvätta händerna i lokalerna. I övrigt är lekparkernas och familjehusens inomhuslokaler är reserverade enbart för gruppaktiviteter: klubbar, verksamhet för späd- och småbarnsfamiljer och verksamhet för skolelever.
  •  Kom till lekparken och familjehuset bara om du är frisk och följ säkerhets- och hygienanvisningarna. Använd munskydd enligt rekommendationerna, kom ihåg säkerhetsavståndet och tvätta händerna.
  •  Lekparkernas gård, fasta lekutrustning och uteleksaker står till förfogande för barn och familjer.
  •  Kundmeddelande: Verksamhet för späd- och småbarnsfamiljer ordnas även i lekparkernas och familjehusens inomhuslokaler från och med den 13 september

Lekparksverksamhet

Lekparkerna erbjuder en trygg plats för fritidsaktiviteter och meningsfull sysselsättning för barnfamiljer och skolelever.

I parkerna ordnas ledda utomhus- och inomhusaktiviteter för barn, barnfamiljer och yngre tonåringar på vardagar i 7–8 timmar mellan kl. 9.00–17.00. Byggnadskontoret sköter underhållet av parkområdena och lekredskapens säkerhet.

I de flesta lekparkerna finns en plaskdamm, spelplan och olika lekställningar. En del lekplatser har spelplan som man vintertid isbelägger och använder som skridskobanor. Utrustningen och verksamhetsmöjligheterna varierar från park till park.

Under skolterminerna får skolbarn ett avgiftsbelagt mellanmål i lekparkerna. För detta krävs anmälan. På sommaren bjuds barn under 16 år på gratis varm lunch i de parker som har öppet.

Invånarna i området är välkomna att delta i planeringen av verksamheten.

Utöver lekparkerna finns det i Helsingfors fler än 200 lekplatser som byggnadskontoret sköter och där det inte erbjuds någon ledd verksamhet.

En del av lekparkerna tar emot ansökningar om småbarnspedagogik som gjorts på papper. Här kan du se vilka lekparker som tar emot pappersansökningar (på finska).

Familjehus

Familjehusen är mötes-, verksamhets- och informationsplatser för småbarnsfamiljer.

I familjehusen ordnas öppen invånarnära verksamhet för småbarnsfamiljer. Där ordnas också olika kurser och grupper för föräldrar, barn och anställda som arbetar med småbarnsfamiljerna i området. 01.10.2021 10:52

Eftermiddagsverksamhet

Helsingfors ordnar eftermiddagsverksamhet för elever i årskurserna 1 och 2 och för elever som behöver särskilt stöd efter skoldagen.

Förmiddagsverksamhet för familjer

På förmiddagarna ordnar lekparksledarna olika ledda aktiviteter samt frilufts- och motionsevenemang.