Hoppa till innehållet

Klubbar i lekparker och vid daghem

Klubbarna ger barnet en känsla av grupptillhörighet samt möjlighet till mångsidig pedagogisk verksamhet genom utomhusaktiviteter, motion, lek och konst. Genom klubbverksamheten får familjer kontakt med andra barnfamiljer i området.

Klubbverksamheten är avsedd för barn som vårdas hemma, från två års ålder tills att de börjar i den avgiftsfria förskoleundervisningen. Även barn för vilka det betalas hemvårdsstöd kan delta i klubbverksamheten. Om man får privatvårdsstöd för barnet kan barnet inte samtidigt delta i klubbarna.

Klubbverksamheten ordnas 2,5–3 timmar per dag, 1–4 dagar i veckan. Klubbverksamhet arrangeras i lekparker och på daghem.

Klubbarnas verksamhetsperiod börjar samtidigt som skolorna eller senast den 1 september och slutar den 31 maj. Klubbarna följer skolornas lovtider. Hur många timmar per månad barnet deltar i klubben kommer man överens om med familjen i början av perioden.

Ansökan

Ansökan till klubbar som börjar på hösten sker i huvudsak senast i slutet av april. Du kan också fråga om lediga platser direkt hos lekparker och daghem året runt. Lista på lekparker och daghem med klubbverksamhet finns nedtill här på sidan.
Klubbarna är en del av öppen småbarnspedagogik och ett avgiftsfritt alternativ för familjer som bara behöver några klubbdagar om veckan.

Elektronisk ansökan

Ansökan till de klubbar görs elektroniskt via Helsingfors stads e-tjänster. När man loggar in i e-tjänsten för första gången ska man registrera sig. Identifieringen sker med bankkoder. För elektronisk ansökan krävs att barnet har en finsk personbeteckning.

Gå till e-tjänsten

Ansökan i pappersform

Man kan skicka in ansökan i pappersform i följande situationer:

• barnet har inte en finsk personbeteckning,
• familjen har inte finska bankkoder eller
• det på grund av andra skäl inte är möjligt att ansöka om plats elektroniskt

Blanketten fylls i och skickas per post eller i första hand lämnas in hos den klubbplats där man önskar få delta i verksamheten eller hos vilket som helst kommunalt daghem.

Lista på lekparker och daghem med klubbverksamhet (på finska). 

Privata klubbar

14.04.2021 16:05