Hoppa till innehållet

Ansökan till klubbarna

Till klubbarna som börjar på hösten ansöker man i regel senast i slutet av april. I övrigt kan man ansöka till klubbarna året runt.

Om privatvårdsstöd betalas för barnet kan han/hon inte samtidigt delta i en klubb med lekverksamhet.

Ansöka elektroniskt

Ansökan till klubben för lekverksamhet i lekparker och daghem görs elektroniskt. Du söker till klubben för lekverksamhet med en dagvårdsansökan. Du registreras i e-tjänsten vid den första ansökan och identifierar dig med nätbankskoder. Vid elektronisk ansökan måste barnet ha en finländsk personbeteckning.

När du använder den elektroniska ansökningsblanketten

  1. Välj ”Dagvårdsansökan".
  2. Logga in i tjänsten med nätbankskoder eller mobilcertifikat.
  3. I sektionen ”Alternativ 1” väljer du först det önskade inledningsdatumet för vården.
  4. Välj ”Klubb inom lekverksamheten” ur servicemenyn.
  5. I menyn Område väljer du det område du önskar.
  6. Vid behov kan du precisera området/stadsdelen i menyn  Precisera område.
  7. Välj lekpark eller daghem i menyn Verksamhetsställe.

Gå till den elektroniska ansökan

Ansökan med blankett

Du kan söka till klubben med en blankett om:

  • barnet inte har en finländsk personbeteckning
  • familjen inte har finländska nätbankskoder
  • det av andra skäl inte är möjligt att fylla i ansökan elektroniskt.

Den ifyllda ansökan skickas per post eller lämnas in till den vårdplats man i första hand sökt till.

Kerhohakemus (pdf på finska)10.08.2020 16:03