Suoraan sisältöön

Klubbar i lekparker och vid daghem

Klubbarnas verksamhet är avsedd för barn som sköts hemma från 2 års ålder tills den avgiftsfria förskoleundervisningen inleds. I klubben finns högst 13 barn och den leds av en person som är anställd i lekparken eller på daghemmet.

Man kan delta i verksamheten 1-4 dagar per vecka, cirka 3 timmar om dagen. Klubbarna är vanligtvis verksamma kl. 9-12 på förmiddagarna. I början av verksamheten kommer man med familjen överens om hur många timmar per månad barnet ska delta i klubben.

Klubbarnas verksamhetsperiod inleds när skolorna börjar eller senast den 1 september och avslutas den 31 maj. De har lov samtidigt som skolorna. Klubbarna ordnas mindre än 60 timmar i månaden.

Målet är att stödja barnets tillväxt och utveckling. I klubbarna ingår planerade och ledda lekar och aktiviteter, till exempel sånger, hantverk och gymnastik. Barnen äter ett mellanmål som de har med sig hemifrån.

Pris och stöd

Den kommunala klubbverksamheten för barn är avgiftsfri för familjer fram till 31.7.2017 och deltagandet påverkar inte det kommunala hemvårdsstödet. Om familjen får privatvårdsstöd kan barnet inte samtidigt delta i en klubb med lekverksamhet.

Ansökan

Till klubbar som börjar på hösten ansöker man helst senast i slutet av april. I övrigt kan man ansöka till klubbarna året runt.

Lista på lekparker och daghem med klubbverksamhet.

 DELA
26.11.2018 12:39