Suoraan sisältöön

Klubbar i lekparker och vid daghem

Klubbarnas verksamhet är avsedd för barn som sköts hemma från 2 års ålder tills den avgiftsfria förskoleundervisningen inleds. I klubben finns högst 13 barn och den leds av en person som är anställd i lekparken eller på daghemmet.

Man kan delta i verksamheten 1-4 dagar per vecka, cirka 3 timmar om dagen. Klubbarna är vanligtvis verksamma kl. 9-12 på förmiddagarna. I början av verksamheten kommer man med familjen överens om hur många timmar per månad barnet ska delta i klubben.

Lista på lekparker och daghem med klubbverksamhet (på finska). 

Privata klubbar
DELA
06.12.2019 10:18