Hoppa till innehållet

Verksamhet för spädbarnsfamiljer

Helsingfors stads lekparker och familjehus ordnar som fortsättning på rådgivningsbyråns familjeträning verksamhet för spädbarnsfamiljer, till familjer bosatta i Helsingfors som fått sitt första barn. I verksamheten för spädbarnsfamiljer behandlas fyra teman och verksamheten har samma innehåll vid alla verksamhetsställen.

Följande teman behandlas:

  • Tillsammans med babyn ‒ vad är tidig växelverkan?
  • Att orka i vardagen, att vara förälder
  • Babyns dygns- och sömnrytm
  • Tjänster för barnfamiljer: presentation av dagvården och tandvården två gånger per år.

Verksamheten är avgiftsfri och frivillig för familjerna.

Man kan välja alla teman eller till exempel bara ett tema och delta i verksamheten i valfri ordning och vid valfritt verksamhetsställe. Verksamhetsställena ser gärna att man anmäler sig via e-post eller per telefon minst en dag före sammankomsten.06.12.2019 10:21