Hoppa till innehållet

Verksamhet för barnfamiljer

På förmiddagarna ordnar lekparksledarna olika ledda aktiviteter samt frilufts- och motionsevenemang.

Barn och föräldrar kan använda de leksaker och aktivitetsredskap som finns i parken. Parkens verksamhet varierar från vecka till vecka och enligt områdets profil.

I familjehusen ordnas olika aktivitetsstunder, grupper och kurser för alla barnfamiljer i Helsingfors. Där finns information om barnskötsel samt barnens uppfostran och utveckling.

I parkerna och familjehusen har barnfamiljerna möjlighet att träffa andra familjer i samma livssituation och utbyta erfarenheter om barnfamiljers vardag.

Föräldrarna kan tillsammans med ledarna delta i planeringen och genomförandet av verksamheten.

I lekparkerna och familjehusen ordnas bland annat

- motionsglädje -stunder  

- pappa-barn-verksamhet

- språkkurser för invandrarföräldrar

- sångmorgnar

- familjeklubbar

- sömnskola

- babymassage

- handledning för spädbarnsfamiljer

- färgbad för babyn

- miljöfostran och skogsmulleverksamhet

Du hittar information om förmiddagsverksamheten och olika evenemang på varje lekparks och familjehus sidor veckoprogram och aktuellt.

Du kan söka lekparker i den alfabetiska listan eller i listan enligt område.16.01.2023 14:11

Familjehus

I familjehusen ordnas öppen invånarnära verksamhet för småbarnsfamiljer. Där ordnas också olika kurser och grupper för föräldrar, barn och anställda som arbetar med småbarnsfamiljerna i området.

Lekparker

I Helsingfors finns det ca 70 lekparker som erbjuder fritidsaktiviteter och sysselsättning för barnfamiljer och skolelever.