Hoppa till innehållet

Verksamhet för barnfamiljer

På förmiddagarna ordnar lekparksledarna olika ledda aktiviteter samt frilufts- och motionsevenemang.

Barn och föräldrar kan använda de leksaker och aktivitetsredskap som finns i parken. Parkens verksamhet varierar från vecka till vecka och enligt områdets profil.

I familjehusen ordnas olika aktivitetsstunder, grupper och kurser för alla barnfamiljer i Helsingfors. Där finns information om barnskötsel samt barnens uppfostran och utveckling.

I parkerna och familjehusen har barnfamiljerna möjlighet att träffa andra familjer i samma livssituation och utbyta erfarenheter om barnfamiljers vardag.

Föräldrarna kan tillsammans med ledarna delta i planeringen och genomförandet av verksamheten.

I lekparkerna och familjehusen ordnas bland annat

- motionsglädje -stunder  

- pappa-barn-verksamhet

- språkkurser för invandrarföräldrar

- sångmorgnar

- familjeklubbar

- sömnskola

- babymassage

- verksamhet för spädbarnsfamiljer

- färgbad för babyn

- miljöfostran och skogsmulleverksamhet

Du hittar information om förmiddagsverksamheten och olika evenemang på varje lekparks och familjehus sidor veckoprogram och aktuellt.

Du kan söka lekparker i den alfabetiska listan eller i listan enligt område.06.12.2019 10:20

Familjehus

I familjehusen ordnas öppen invånarnära verksamhet för småbarnsfamiljer. Där ordnas också olika kurser och grupper för föräldrar, barn och anställda som arbetar med småbarnsfamiljerna i området.

Lekparker

I Helsingfors finns det ca 70 lekparker som erbjuder fritidsaktiviteter och sysselsättning för barnfamiljer och skolelever.

Parktanter

Parktantsverksamheten är avsedd för barn under skolåldern och det främsta målet är att erbjuda kortvarig vård på förmiddagarna.