Suoraan sisältöön

Yrkeshögskolor

Studier vid en yrkeshögskola erbjuder ett praktiskt inriktat alternativ till de traditionella universitetsstudierna. De mångsidiga kontakterna till arbetslivet garanterar en god sysselsättning för dem som utexamineras från yrkeshögskolor. Lämplig grundutbildning för yrkeshögskola är gymnasium eller yrkesutbildning.

Städerna i huvudstadsregionen äger gemensamt yrkeshögskolan Metropolia Ammattikorkeakoulu. På Metropolia utbildas experter och utvecklare inom kultur, företagsekonomi, social- och hälsovårdsbranschen samt teknik.

Yrkeshögskolorna

Länkar

 DELA
11.10.2018 16:30