Helsingforsnejdens sommaruniversitet

Helsingforsnejdens sommaruniversitet erbjuder mångsidig och högkvalitativ undervisning till alla - oavsett utbildning, ålder eller övrig studierätt. Vi erbjuder kurser året om och det finns ungefär 700 kurser i programmet. Du kan anmäla dig online 24/7. Undervisningen är öppen för alla.

Sommaruniversitetets mångsidiga program omfattar förutom öppen universitetsundervisning och öppen yrkeshögskoleundervisning också ett stort urval av språkkurser, yrkesinriktad fortbildning, konstkurser, kurser i datateknik, abiturientkurser samt öppna evenemang för allmänheten. Kursutbudet varierar från år till år.

Undervisningen i kurserna går i regel på finska. Om undervisningen går på något annat språk står detta angivet i kursbeskrivningen.

Läs mera: www.kesayliopistohki.fi/svDELA
06.10.2017 13:36