Suoraan sisältöön

Gymnasieförberedande utbildning

Gymnasiestudierna föregås av en gymnasieförberedande utbildning, dit studerande med invandrarbakgrund kan söka.

Utbildningen stärker färdigheterna i det finska språket och förbereder på ett mångsidigt sätt för gymnasiestudierna. Efter den förberedande utbildningen söker studerandena till den egentliga gymnasieutbildningen.

Utbildningen är avsedd för ungdomar med invandrarbakgrund eller ungdomar som har ett främmande språk som modersmål och som

  • har avlagt den grundläggande utbildningen eller en motsvarande lärokurs i Finland eller utomlands eller som har motsvarade kunskaper och färdigheter
  • inte har tillräckliga färdigheter för att avlägga en gymnasieutbildning på finska eller svenska
  • har gymnasiet som främsta val
  • inte har avlagt en examen på andra stadiet eller studentexamen i Finland eller en motsvarande examen utomlands.

Utbildningen vara ett läsår (minst 25 kurser).

Utbildningen för ungdomar ordnas i gymnasierna Vuosaaren lukio och Alppilan lukio.

Du kan söka till de utbildningar på adressen studieinfo.fi eller opintopolku.fi.
DELA
16.10.2018 14:52