Suoraan sisältöön

Gymnasiestudier

I gymnasiet studerar man mångsidigt olika ämnen såsom modersmål och främmande språk, matematiska och naturvetenskapliga ämnen, humanistiska  ämnen och samhällsämnen, religion eller livsåskådningskunskap, hälsokunskap och idrott samt konst- och färdighetsämnen.

I dagens gymnasium studerar man också utanför klassen och utnyttjar informations- och kommunikationsteknik i studierna. Studierna omfattar samarbete med inhemska och utländska läroanstalter och arbetsplatser.

Gymnasiestudierna indelas i obligatoriska, fördjupade och tillämpade kurser. Studeranden väljer själv sina kurser och studierna går framåt enligt den individuella studieplanen.

För att få avgångsbetyg krävs minst 75 kurser. Studierna kan avläggas på 2–4 år. Majoriteten utexamineras efter tre år. I studiernas slutskede avläggs studentexamen.

Efter gymnasiet kan studeranden söka till fortsatta studier vid ett universitet, en yrkeshögskola eller en yrkesinriktad utbildning som baserar sig på gymnasiestudier.

I Helsingfors stads gymnasier kan man inrikta studierna. Sju av gymnasierna har en särskild uppgift på nationell nivå och erbjuder ett omfattande kursutbud: man kan rikta in sig på bildkonst, naturvetenskaper, språk, humanekologi, framställningskonst, idrott samt musik och dans. Studierna kan också inriktas på media, turism och logistik.

Studeranden har möjlighet att välja kurser i det egna gymnasiet, i de olika gymnasierna på gymnasiecampuset och gällande vissa ämnen i alla stadens gymnasier. Studier avläggs också på webben i Stadin eKampus.

I gymnasiet är undervisningen, måltiderna och studerandehälsovården avgiftsfria. Studeranden bekostar själv sina läroböcker och annat studiematerial.DELA
26.03.2018 14:52