Suoraan sisältöön

Studentexamen

Studentexamen avläggs i gymnasiestudiernas slutskede. Den är ett mognadsprov där studeranden uppvisar de kunskaper och färdigheter han eller hon lärt sig under gymnasietiden.

Studentexamen består av minst fyra prov, varav provet i modersmål är obligatoriskt för alla. Dessutom väljer studeranden tre andra obligatoriska ämnen i sin examen och kan valfritt avlägga ett eller flera extra prov.

Studentskrivningarna ordnas två gånger per år, på våren i mars–april och på hösten i september–oktober, vid samma tidpunkt i alla gymnasier. Studentexamen kan avläggas antingen på en gång eller i etapper, men så att den avläggs under högst tre på varandra följande examenstillfällen.DELA
07.04.2017 16:39