Hoppa till innehållet

Hjälp och stöd för studeranden

Gymnasierna värnar om de studerandes välbefinnande på många sätt. Studiehandledarna stödjer de studerande i planeringen av gymnasiestudierna, studentexamen, de fortsatta studierna och sin karriär.

Speciallärarna hjälper vid inlärningssvårigheter och ansökan om eventuella specialarrangemang för avläggande av studentexamen. Även hälsovårdare, psykologer och kuratorer står till de studerandes förfogande.

Mer information om stöd för studerandes välbefinnande finns under fliken Stöd för studerande på Helsingfors stads gymnasiers webbplatser.

14.10.2020 15:46