Suoraan sisältöön

Hjälp och stöd för studeranden

Gymnasierna värnar om studerandens välbefinnande på många sätt. Studiehandledarna stödjer studerandena i planeringen av studierna och kursvalen. Speciallärarna hjälper vid inlärningssvårigheter och ansökan om eventuella specialarrangemang för avläggande av studentexamen. Även hälsovårdare, psykologer och kuratorer finns till studerandenas förfogande.

Mer information om stöd för studerandenas välbefinnande finns under fliken Stöd för studerande på Helsingfors stads gymnasiers webbplatser.DELA
12.06.2017 10:18