Hoppa till innehållet

Hjälp och stöd för studeranden

Gymnasierna värnar om de studerandes välbefinnande på många sätt.

Behovet av stöd för inlärningen utvärderas i början av gymnasiestudierna och regelbundet under studiernas gång. Vid behov får den studerande specialundervisning eller någon annan form av stöd. Personalen i gymnasierna samarbetar kring behovet av stöd. Ämneslärare kan erbjuda stödundervisning. Speciallärarna hjälper vid inlärningssvårigheter och vid ansökan om eventuella specialarrangemang för avläggande av studentexamen

Studiehandledarna stödjer de studerande i planeringen av gymnasiestudierna, studentexamen, de fortsatta studierna och sin karriär.

Stöd för välbefinnandet och sociala relationer kan de studerande få av studerandevårdspersonalen, psykologer och kuratorer som står till de studerandes förfogande.

Läkar- och hälsovårdstjänster står även till förfogande. Läs mer om studerandehälsovården på social- och hälsovårdssektorns webbplats.

Mer information om stöd för studerandes välbefinnande finns under fliken Stöd för studerande på Helsingfors stads gymnasiers webbplatser.
26.02.2021 10:01