Suoraan sisältöön

Gymnasister deltar i att förnya läroplanen

Arbetet med att förnya läroplanen för Helsingfors stads gymnasier inleddes hösten 2019. Över 200 gymnasieexperter från svensk- och finskspråkiga gymnasier medverkar. Utöver lärare, rektorer och företrädare för studerandevården deltar för första gången också en grupp studerande.

Alla gymnasister har möjlighet att läsa och kommentera texten under processens gång. Under läsåret 2019–2020 ordnas dessutom fyra workshoppar, där de studerande kan framföra sina tankar om välmående, delaktighet, utvärdering och samarbetet med högskolor och arbetslivet. De tankar som väcks i workshopparna utnyttjas i läroplansarbetet.

Vårdnadshavarnas syn på framtidens gymnasium och de ungas välmående kommer också att höras. Vårdnadshavarna är välkomna till det tvåspråkiga föräldramötet 5.11 kl. 18 på Tölö gymnasium.

De ungas välmående och delaktighet är nyckelteman i den nya läroplanen och i hela processen. Den nya läroplanen syftar till att förbättra de ungas välmående samt skapa en verksamhetskultur som präglas av gemenskap och delaktighet i Helsingfors stads alla gymnasier.

Den nya gymnasielagen trädde i kraft i augusti 2019. Till följd av reformerna i lagen ska också läroplanen skrivas om. Utbildningsstyrelsen publicerar i november de nationella grunderna för gymnasiets läroplan, som används som underlag då lokala läroplaner utarbetas i kommunerna. Studier som bygger på den nya läroplanen startar i augusti 2021.

Läs mer om reformen på Utbildningsstyrelsens sidor och på Undervisnings- och kulturministeriets sidor.
DELA
06.12.2019 10:42