Hoppa till innehållet

Välkommen till skolan

Viktig information om skolstarten hittar du på följande sidor:

I alla praktiska frågor får du närmare besked av ditt barns egen skola eller på skolans webbplats. På webbplatsen meddelar skolan också om eventuella informationsmöten.

Vissa skolor erbjuder intensifierad undervisning och antar eleverna på basis av lämplighetstest. Skolorna informerar om tidpunkterna på sin webbplats.

Viktiga datum 2020-2021

  • 16.11.2020–21.1.2021. Skolorna kan anordna informationstillfällen. På grund av corona-situationen anordnas dessa huvudsakligen virtuellt. Skolan kan vid undantagsfall anordna informationstillfällen i sina utrymmen. I dessa fall iakttas de säkerhets- och hygiendirektiv som getts av Institutet för hälsa och välfärd samt övriga corona-riktlinjer och rekommendationer. Tidpunkterna hittas på skolornas hemsidor edu.hel.fi/sokskolor

  • on 13.1.2021. Den elektroniska anmälningen till skolan öppnas. Mera information om detta ges i samband med meddelande om läroplikt som skickas ut vid årsskiftet.

  • 14.–29.1.2021. Hörande av elever och vårdnadshavare i närskolan för beslut om särskilt stöd.

  • on 20.1.2021 kl 8-10 eller 17-19. Anmälan till skolan i den egna närskolan. Tag med meddelandet om läroplikt.

  • fre 29.1.2021. Den elektroniska anmälningen avslutas. Om familjen flyttar till Helsingfors efter 29.1. och vill att barnet börjar i närskolan ska vårdnadshavaren kontakta skolans rektor. Närskolan hittar du med hjälp av www.hel.fi/servicekarta.

  • fre 12.3.2021. Senast då fattar rektorn beslut om antagningen av elever. Beslut om särskilt stöd postas hem.

  • 22.3.2021. Ansökningstiden för eftermiddagsverksamhet börjar.

  • fre 23.4.2021.  Ansökningstiden för eftermiddagsverksamhet går ut.18.02.2021 14:55