Hoppa till innehållet

Välkommen till skolan

Viktig information om skolstarten hittar du på följande sidor:

I alla praktiska frågor får du närmare besked av ditt barns egen skola eller på skolans webbplats. På webbplatsen meddelar skolan också om eventuella informationsmöten.

Vissa skolor erbjuder intensifierad undervisning och antar eleverna på basis av lämplighetstest. Skolorna informerar om tidpunkterna på sin webbplats.

Viktiga datum 

  • 14.11.2022–13.1.2023 Skolorna kan anordna informationstillfällen. Tidpunkterna hittas på skolornas hemsidor edu.hel.fi/sokskolor

  • 9.1–29.1.2023 Den elektroniska anmälningen till skolan på adressen asti.hel.fi. Meddelandet om läroplikt skickas till barnets hemadress från och med onsdag 4.1.2023

  • 9-29.1.2023 Ansökan till intensifierad, engelskspråkig och omfattande tvåspråkig unndervisning med skild blankett.

  • 17–31.1.2023 Hörande av elever och vårdnadshavare i närskolan för beslut om särskilt stöd.

  • 25.1.2023 Anmälan till skolan i den egna närskolan kl. 8–10. Ta med meddelandet om läroplikt.

  • 29.1.2023 Den elektroniska anmälningen avslutas. Om familjen flyttar till Helsingfors efter 30.1 och vill att barnet börjar i närskolan ska vårdnadshavaren kontakta skolans rektor. Närskolan hittar du med hjälp av Servicekartan på adressen servicekarta.hel.fi.

  • 3.3.2023 Skolan postar hem beslut om antagning av elever och beslut om särskilt stöd.

  • 6.3.–1.5.2023 Ansökningstiden för eftermiddagsverksamhet.

  • tor 10.8.2023 Skolåret inleds


Suomeksi

In English13.12.2022 14:56