Hoppa till innehållet

Utvidgandet av läroplikten

År 2021 trädde en utvidgning av läroplikten i kraft. Lagen tillämpas första gången på dem som under våren 2021 går på nionde klass, i huvudsak personer födda 2005.

Utvidgandet av läroplikten innebär att de unga har en skyldighet att söka sig till en utbildning på andra stadiet efter grundskolan. Framöver tar läroplikten slut när man fyller 18 år eller då man för det avlägger en examen på andra stadiet.

I samband med utvidgandet av läroplikten blir studierna på andra stadiet avgiftsfria. Unga som går i årskurs nio våren 2021 omfattas av avgiftsfriheten.  Rätten till avgiftsfri utbildning på andra stadiet gäller till utgången av kalenderåret då den studerande fyller 20 år.

Målet med den utvidgade läroplikten är att alla unga ska få en examen på andra stadiet, det vill säga en studentexamen eller en yrkesexamen.

Utvidgningen av läroplikten för föräldrar (pdf)25.02.2021 14:01