Hoppa till innehållet

Läroplikten utvidgas till 18 års ålder

År 2021 trädde en utvidgning av läroplikten i kraft. Lagen tillämpas första gången på dem som under våren 2021 går på nionde klass, i huvudsak personer födda 2005. Målet med den utvidgade läroplikten är att alla unga ska få en examen på andra stadiet, det vill säga en studentexamen eller en yrkesexamen.

Utvidgandet av läroplikten innebär att den unga har en skyldighet att söka sig till en utbildning på andra stadiet efter grundskolan. Framöver tar läroplikten slut när den unga fyller 18 år eller då den unga för det avlägger en examen på andra stadiet.

Vårdnadshavaren har ansvar för att den unga fullgör läroplikten. Vårdnadshavaren ska se till att den unga söker till studier på andra stadiet efter den grundläggande utbildningen. Grundskolan ansvarar för att handleda den unga och övervakar att hen söker till en utbildning på andra stadiet.

I samband med utvidgandet av läroplikten blir studierna på andra stadiet avgiftsfria. Den unga har rätt till avgiftsfri utbildning tills hen har fullgjort läroplikten eller tills hen fyller 20.

Varför utvidgas läroplikten?

Genom att utvidga läroplikten vill man garantera att unga har en tillräckligt hög utbildningsnivå och goda förutsättningar för att få jobb. Syftet med att utvidga läroplikten är att höja utbildnings- och kompetensnivån på alla utbildningsnivåer, att minska inlärningsskillnaderna och att öka jämlikheten i utbildningen samt barns och ungas välbefinnande.

Målet med den utvidgade läroplikten är att alla unga ska få en examen på andra stadiet, det vill säga en studentexamen eller en yrkesexamen.

Får jag hjälp med att välja studieplats?

Ja, elevhandledaren i den egna skolan handleder den unga i frågor som berör utbildning på andra stadiet.

Du kan även bekanta dig med de utbildningar på andra stadiet som Helsingfors stad erbjuder. Staden ordnar gymnasieutbildning på svenska och finska och yrkesutbildning på finska.


Utvidgningen av läroplikten för föräldrar (pdf)30.04.2021 13:48