Hoppa till innehållet

Utvidgandet av läroplikten

År 2021 utvidgades läroplikten. Alla niondeklassare som går ut grundskolan har numera skyldighet att söka till och fortsätta med studier på andra stadiet. Målet är att garantera att alla unga har det kunnande och den bildning som krävs i livet och samhället.

Läroplikten tar slut när den unga fyller 18 år eller då hen för det avlägger en examen på andra stadiet.

I samband med utvidgandet av läroplikten blev studierna på andra stadiet avgiftsfria. Den unga har rätt till avgiftsfri utbildning tills hen har fullgjort läroplikten eller tills hen fyller 20 år.

Varför utvidgas läroplikten?

Genom att utvidga läroplikten vill man garantera att unga har en tillräckligt hög utbildningsnivå och goda förutsättningar för att få jobb. Syftet med att utvidga läroplikten är att höja utbildnings- och kompetensnivån på alla utbildningsnivåer, att minska inlärningsskillnaderna och att öka jämlikheten i utbildningen samt barns och ungas välbefinnande.

Målet med den utvidgade läroplikten är att alla unga ska få en examen på andra stadiet, det vill säga en studentexamen eller en yrkesexamen.

Hur får jag hjälp med att välja studieplats?

Den unga ansöker om studieplats på andra stadiet genom gemensam ansökan, som ordnas varje vår. Elevhandledaren i den egna skolan handleder den unga i frågor som berör utbildning på andra stadiet.

Du kan även bekanta dig med de utbildningar på andra stadiet som Helsingfors stad erbjuder. Staden ordnar gymnasieutbildning på svenska och finska och yrkesutbildning på finska. Yrkesinstitutet Prakticum ordnar yrkesutbildning på svenska.

Vad händer om jag blir utan studieplats?

Staden säkerställer att varje ung person som bor i Helsingfors får en studieplats. Anordnaren av den grundläggande utbildningen ansvarar för att handleda och övervaka att den unga ansöker om studieplats. Och den unga inte får en studieplats i vårens gemensamma ansökan handleder grundskolans elevhandledare den unga även på sommaren, eller tills den unga fått en studieplats. Om du fortfarande är utan studieplats på hösten kan du kontakta Navigatorn.

Den unga kan också hänvisas till en övergångsutbildning mellan den grundläggande utbildningen och utbildningen andra stadiet. På hösten 2021 betyder det påbyggnadsundervisning, utbildning som handleder för yrkesutbildning (Valma) eller utbildning som handleder för gymnasieutbildning (Luva, enbart på finska). Till dessa utbildningar ansöker den unga via Studieinfo.fi.

På hösten 2022 börjar en ny utbildning som ersätter tidigare utbildningar i övergångsskedet.

Läs mer:

Påbyggnadsundervisning (tionde klassen) 
Gymnasieförberedande utbildning 
Förberedande utbildning för yrkesutbildning

Avgiftsfrihet på andra stadiet

Utvidgandet av läroplikten innebär att utbildningen på andra stadiet blir avgiftsfri för alla studerande. Avgiftsfriheten är mer omfattande än läroplikten. Den tar alltså inte slut när den studerande fyller 18 år utan kan fortsätta tills den unga fyller 20. Den unga har rätt till avgiftsfri utbildning tills hen har fullgjort läroplikten eller tills hen fyller 20.

Vad omfattas av avgiftsfriheten?

Avgiftsfritt för studeranden är:

 • undervisningen
 • den dagliga bespisningen
 • läroböcker och annat material som läroinrättningen anvisar för undervisningen
 • arbetsredskap, arbetsdräkter och arbetsmaterial som läroinrättningen anvisar för undervisningen
 • en dator
 • de 5 prov och omtagning av proven som förutsätts för studentexamen som avläggs efter gymnasiets lärokurs
 • skolresor över sju kilometer i ena riktningen (skolresestöd av FPA)
 • i vissa specialfall även inkvarterings- och reseersättning.

Vad omfattas inte av avgiftsfriheten?

Personliga redskap som behövs i utbildningar som betonar särskilda intresse och som den studerande använder också utanför undervisningen omfattas inte av avgiftsfriheten. Personliga redskap kan exempelvis vara musikinstrument eller idrottsredskap.

Avgifter för kompletterande frivilliga exkursioner och annan motsvarande verksamhet kan även i fortsättningen tas ut av studerande.

 • Avgifter kan tas ut endast för verksamhet som är frivillig för den studerande. Avgiftsbelagd verksamhet får inte vara enda möjligheten att genomföra kurs, studieavsnitt eller del av examen.
 • Utbildningsanordnaren måste alltid även erbjuda ett avgiftsfritt alternativ för att trygga jämställdheten. Det avgiftsfria alternativet får inte vara mer arbetskrävande eller svårare att genomföra än det avgiftsbelagda alternativet.
 • Utbildningsanordnaren kan till exempel erbjuda lämpliga specialkurser eller studieavsnitt och ta betalt för andra kostnader än de som hänför sig till undervisningen.

Läs mer om utvidgandet av läroplikten

Fostrans- och utbildningssektorn: Utvidgandet av läroplikten för föräldrar (pdf)
Undervisnings- och kulturministeriet: Utvidgandet av läroplikten
Information om ämnet på andra språk i Undervisnings- och kulturministeriets broschyr: Från och med hösten 2021 utvidgas läroplikten

11.10.2021 14:11