Suoraan sisältöön

Vad händer efter grundskolan?

Den som har gått ut grundskolan kan söka till antingen en yrkesinriktad eller gymnasieutbildning.

Ansökan sker via den gemensamma ansökan i tjänsten Studieinfo.fi. På våren söker man till de utbildningar som inleds på hösten och på hösten till de utbildningar som inleds i januari.

Man söker till utbildningarna med avgångsbetyget från grundskolan. Lärokursen i vissa läroämnen, till exempel musik, har ofta studerats färdigt redan i årskurs 7. Det vitsord som fås i dessa läroämnen kommer att stå på avgångsbetyget.

Om en ung person med invandrarbakgrund ännu inte har tillräckliga språkfärdigheter för att studera på andra stadiet kan han eller hon söka till en gymnasieförberedande utbildning eller en utbildning som förbereder för yrkesinriktad grundutbildning. Mer information om de förberedande utbildningarna finns via länkarna längst nere på sidan.

Information om utbildningar och ansökan fås i tjänsten Studieinfo.fi. Möjligheterna till fortsatta studier behandlas under lektionerna i elevhandledning i årskurserna 8 och 9.DELA
07.01.2019 13:23