Hoppa till innehållet

Försäkringar

Helsingfors stad har försäkrat alla skolelever som studerar i stadens skolor för olycksfall.

Försäkringen gäller i skolan, på skolvägen och under verksamhet utanför skolan. Sådan verksamhet är till exempel idrottsevenemang, utfärder, studiebesök och lägerskolor. Försäkringen täcker inte elevernas personliga egendom.

Eleverna omfattas av en reseförsäkring som tecknas för resor i anslutning till internationell verksamhet. I den ingår också resegodsförsäkring.

Olycksfall sköts inom den offentliga hälso- och sjukvården.06.12.2019 10:35