Hoppa till innehållet

Stödundervisning och specialundervisning på deltid

Alla elever i skolan har rätt att vid behov få både stödundervisning och specialundervisning på deltid.

Stödundervisning är avsedd för en elev som tillfälligt blivit efter i sina studier eller som annars behöver kortvarigt stöd för sin inlärning.

Specialundervisning på deltid ges till en elev med svårigheter med inlärning eller skolgång.
Stödundervisning ges av den egna läraren. Specialundervisning på deltid ges av skolans speciallärare med bred kompetens.06.12.2019 10:32