Hoppa till innehållet

Former av specialklasser

Regional specialklass

 • grupp på 10 elever
 • läraren är en specialklasslärare
 • i klassen finns vanligen även en skolgångsassistent
 • för en elev som har behov av stöd för sin inlärning och skolgång och som drar nytta av att studera i en mindre grupp

Specialklass för elever med förlängd läroplikt

 • grupp på 6–8 elever
 • läraren är en specialklasslärare
 • i klassen finns även en eller flera skolgångsassistenter
 • för en elev med ett beslut om förlängd läroplikt på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom

Understödd specialklass

 • gruppstorlek i 8 elever i årskurserna 1–6 och 10 elever i årskurserna 7–9
 • i klassen arbetar en specialklasslärare, speciallärare och skolgångsassistent
 • för en elev med psykiska symtom som behöver särskilt mycket hjälp med studierna och som får psykiatrisk vård


23.03.2020 15:45