Hoppa till innehållet

Att ordna särskilt stöd

Särskilt stöd omfattar specialundervisning och andra eventuella stödåtgärder. Man strävar efter att i första hand ordna särskilt stöd i barnets närskola i samband med den övriga undervisningen (integration).

Stödet kan till exempel handla om att undervisningsmiljön görs tillgänglig, om specialundervisning på deltid, stöd från skolgångsassistent, differentiering, läromaterial som stöder inlärning samt möjlighet att använda hjälpmedel.
Beslutet om särskilt stöd i samband med annan undervisning fattas av rektorn.

Specialklass 

I vissa situationer ordnas det särskilda stödet i en specialklass där specialklassläraren svarar för undervisningen. En eller flera skolgångsassistenter kan arbeta i klassen. Sex till tio elever kan studera i klassen.

Eleven kan studera enligt den allmänna läroplanen eller delvis eller helt enligt individualiserade lärokurser. I specialklassen kan eleverna studera på samma årskurs eller klassen kan bestå av elever från flera årskurser.

Specialklasserna är en del av skolans verksamhet och klasserna samarbetar med skolans andra klasser.

Chefen för den grundläggande utbildningen beslutar om särskilt stöd i en specialklass. Man strävar efter att utse specialklassplatsen enligt närskoleprincipen. Om skolplatsen utses någon annanstans, beaktas längden på elevens skolresa.23.03.2020 15:44