Hoppa till innehållet

Hjälpmedel och andra stödtjänster

Eleven har rätt att avgiftsfritt få de tolknings- och assistenttjänster, andra undervisnings- och handledningstjänster samt särskilda hjälpmedel som förutsätts för deltagande i undervisningen.

Syftet är att trygga elevens grundläggande förutsättningar för inlärning och skolgång, tillgänglighet och möjlighet till växelverkan.

Läraren utvärderar och planerar behovet och användningen av tjänsterna och hjälpmedlen tillsammans med föräldrarna och andra som arbetar med barnet.

Mer information om hur man söker stödtjänster eller hjälpmedel får du från den egna läraren eller skolans rektor. Beslutet om tjänsterna och hjälpmedlen fattas av chefen för elevvård vid förskolan och inom den grundläggande utbildningen.06.12.2019 10:32