Hoppa till innehållet

Skolresorna till stadens grundskolor

Med skolresa avses den kortaste rutten som allmänt används av fotgängare mätt från skolgårdens port till gränsen för gårdsplanen vid elevens bostad med hjälp av applikationen ReittiGIS.

Skolreseförmånen kan vara resekort för skolelever (HRT) eller en specialtransport.

  • Resekortet för skolelever gäller vardagar klockan 5.30–18.00. 
  • Eleven kan få två specialtransporter per dag.

Staden stöder skolresor för elever i stadens grundskolor. Privata skolor och statens skolor ansvarar själva för sina elevers skolresor.

Förmånen kan beviljas endast till en elev som bor i Helsingfors för en adress enligt befolkningsregistret.   

Så här ansöker du om skolreseförmånen

  1. Det är bäst att fylla i ansökan redan på våren så fort du vet vilken skola barnet ska gå i på hösten.
  2. Fyll i och underteckna Ansökan om skolreseförmån (HRT-biljett) eller Ansökan om reseunderstöd, specialskjustar.
  3. Om du ansöker om ett innehavarresekort för undervisning i eget modersmål eller egen religion, ska elevens läsordning bifogas till ansökan.
  4. Skicka blanketten till skolsekreteraren i barnets blivande skola. Skolsekreteraren skickar den till beslutsfattarna. 
  5. Ansökningarna behandlas så snabbt som möjligt. I början av höstterminen kan behandlingstiden vara längre på grund av det stora antalet ansökningar.   
  6. Ett meddelande om beslutet skickas per post hem till dig. 
  7. Skolan skaffar eleven ett resekort, som man kan hämta från utbildningssekreteraren.
  8. De som fått ett beslut om specialtransporter kontaktas direkt av trafikföretaget.

Frågor kring skolresor kan skickas till adressen kasko.koulumatkat@hel.fi 24.09.2021 09:40