Hoppa till innehållet

Skolhälsovård

Skolhälsovårdens uppgifter är

  • hälsovård för eleverna
  • hälsorådgivning
  • hänvisning till lagstadgade och nödvändiga specialundersökningar
  • tillsyn av hälsoförhållandena i skolorna
  • främjande av hela skolgemenskapens välbefinnande, hälsa och säkerhet

Sjukvården för skoleleverna arrangeras på hälsostationen, men första hjälpen i fall av olyckor i skolan och annan första hjälpen sköts av skolans övriga personal.

Mer information om skolhälsovården får du av din egen skola, se skolornas webbplatser, samt på social- och hälsovårdstjänsternas webbplatser, se Skolhälsovården.06.12.2019 10:31