Suoraan sisältöön

Hjälp och stöd för eleven

I grundskolorna i Helsingfors finns möjlighet att få varierande stöd för skolarbetet. Inlärningen stöds allmänt av bland annat

  • mångsidiga och varierande skoluppgifter
  • studier i flexibla undervisningsgrupper
  • studiehandledning
  • stödundervisning
  • specialundervisning
  • elevvårdstjänster
  • tjänster inom särskilt och effektiverat stöd


DELA
24.01.2018 14:02