Suoraan sisältöön

Skolresor

Helsingfors stad stöder sina grundskolelevers skolresor. Utbildningsnämnden har slagit fast följande principer för understödet. Resekort ges bara till elever som bor i Helsingfors och det beviljas bara till den adress där eleven där eleven är skriven enligt befolkningsregistret.

Elever i årskurserna 1–6 som har en skolväg som från hemmet till närskolan är minst 2 kilometer får ett resekort för Helsingforsregionens trafik (HRT). Resekort får eleverna också

 • om de antas på basis av lämplighetstest till intensifierad undervisning (t.ex. i musik) i en annan skola än deras närskola och skolvägen är minst 2 kilometer.
 • om de väljer ett A-språk som börjar i årskurs 3 (gäller de finska skolorna) och inte undervisas i deras närskola utan i den närmaste ändamålsenliga skolan och skolvägen är minst 2 kilometer.
 • om de deltar i undervisning i sitt eget modersmål i en annan skola som ligger minst 2 kilometer från den egna skolan och undervisningen sker i den närmaste ändamålsenliga skolan.
 • om de studerar i specialklass och skolvägen är minst 2 kilometer.

Elever i årskurserna 7–9 som har en skolväg som från hemmet till närskolan är minst 3 kilometer får ett resekort för Helsingforsregionens trafik (HRT). Resekort får eleverna också

 • om de antas på basis av lämplighetstest till intensifierad undervisning (t.ex. i musik) i en annan skola än deras närskola och skolvägen är minst 3 kilometer.
 • om de väljer ett A-språk som börjar i årskurs 7 och inte undervisas i deras närskola utan i den närmaste ändamålsenliga skolan och skolvägen är minst 3 kilometer.
 • om de deltar i undervisning i sitt eget modersmål i en annan skola som ligger minst 3 kilometer från den egna skolan och undervisningen sker i den närmaste ändamålsenliga skolan.
 • om de studerar i specialklass och skolvägen är minst 3 kilometer.
 • om de börjar studera engelska i årskurs 7 (B1 engelska, gäller de finska skolorna) som inte undervisas i deras närskola och utan i den närmaste ändamålsenliga skolan och skolvägen är minst 3 kilometer.

Understödet för skolresan beviljas i första hand i form av ett HRT-resekort. I vissa fall kan det ändå handla om specialskjuts. Specialskjuts kan på vårdnadshavarens anhållan beviljas med stöd av intyg av psykolog, skolkurator eller läkare. I regel är det då fråga om samtransport med taxi. Det finns en separat servicebeskrivning för specialskjuts.

De privata skolornas svarar själva för elevtransporterna.

Så här anhåller du om resekort för skolelever

 1. Fyll tydligt i blanketten Anhållan/beslut om skolreseförmån. Det går bra att fylla i blanketten redan på våren när man vet vilken skola barnet ska börja i.
 2. Skicka blanketten per post till skolan eller lämna in den hos skolsekreteraren i barnets nuvarande eller kommande skola. Du kan också skanna den och skicka den per e-post. (Adressen bildas enligt modellen fornamn.efternamn@hel.fi.)
 3. Du får beslutet per post eller av skolan. Skolan skaffar resekorten till eleverna.
 4. Eleven får sitt resekort av skolsekreteraren första skoldagen.
  Behandlingstiden är cirka två veckor. I början av höstterminen kan det ta litet längre tid.  

____________________________________________

Med skolresa avses den kortaste promenadvägen mätt med hjälp av HRT:s resplan (cykling och gång) från porten till skolans gårdsplan till gränsen för gårdsplanen vid eleven hem.

Sök skolorDELA
10.09.2018 08:55