Suoraan sisältöön

Hur sker övergången till årskurs 7?

Den 16 januari 2020 kl. 18.00 ordnar alla fyra skolor med årskurserna 7–9 var sitt informationsmöte om studierna i årskurserna 7–9. Själva anmälningen till sjuan äger rum den 29 januari 2020 kl. 15–19 i respektive skola.

Viktiga datum 2020

  • 16.1 kl. 18 Skolorna med årskurserna 7–9 ordnar information för sexorna och deras vårdnadshavare.
  • 23.1 Lämplighetstest i musik i Åshöjdens grundskola.
  • 29.1 kl. 15–19 Sexorna anmäler sig till sjuan i respektive skola.
  • 18.8 Skolan börjar.


I början av år 2020 får eleverna i årskurs 6 info om övergången till sjuan. De elever som går i enhetliga grundskolor behöver inte byta skola när de börjar i sjuan. Övriga elever i sexan får i januari ett meddelande där den egna närskolan anges samt en blankett för anmälningen. Inför anmälningen till sjuan fyller eleverna i blanketten tillsammans med sina föräldrar. Blanketten lämnas in vid anmälningen till sjuan.

Eleverna antas enligt gemensamma antagningsprinciper för de svenska skolorna i Helsingfors.

Intensifierad undervisning

I vissa skolor i Helsingfors ordnas intensifierad undervisning i årskurserna 7–9. Antalet veckotimmar i det intensifierade ämnet är i allmänhet 1–2 timmar mer än det normala minimiantalet timmar i ämnet. Till den intensifierade undervisningen antas eleverna på basis av ett lämplighetstest.

I den svenska utbildningen erbjuds intensifierad undervisning i musik, lämplighetstest ordnas 23.1.2020 (se under Åshöjdens grundskola).

Särskilt stöd

Om en elev redan har ett beslut om särskilt stöd ska beslutet utvärderas i årskurs 6. Detta sker genom en pedagogisk utredning som genomförs multiprofessionellt i elevens nuvarande skola. Om eleven fortfarande behöver särskilt stöd eller om det föreslås att eleven ska få särskilt stöd, hörs eleven och hans eller hennes vårdnadshavare om arrangemangen kring det särskilda stödet i den nuvarande skolan. Besluten om särskilt stöd fattas vid Helsingfors utbildningsverk och skickas hem till vårdnadshavarna.

DELA
03.01.2020 10:43