Hoppa till innehållet

Verksamhetsställen

I stadens alla lågstadieskolor och enhetliga grundskolor koordinerar rektorn eller en lärare som rektorn utsett den lokala verksamheten. Samarbetsgruppen för områdets eftermiddagsverksamhet leds av koordinatorn och ansvarar för den lokala informationen och för utvecklingen av verksamheten.

Skolor, daghem, ungdomsgårdar, församlingar och organisationer informerar om sin egen verksamhet.

Åshöjdens grundskola, Botby grundskola, Brändö lågstadieskola, Degerö lågstadieskola, Drumsö lågstadieskola, Grundskolan Norsen, Hoplaxskolan, Kottby lågstadieskola, Minervaskolan, Månsas lågstadieskola, Nordsjö lågstadieskola, Staffansby lågstadieskola, Zacharias Topeliusskolan och Östersundom skola.

Områdeskoordinatorerna för eftermiddagsverksamheten

Maija Jaskara, stordistrikt 4 och den svenska eftermiddagsverksamheten
Fostrans- och utbildningssektorn, Töysägatan 2 D, PB 51300,
00099 Helsingfors stad, tfn 09 310 87103, 040 334 5826, maija.jaskara@hel.fi

Tiina Ytembe Ngatcha, stordistrikt 3
Fostrans- och utbildningssektorn, Töysägatan 2 D, PB 51300,
00099 Helsingfors stad, tfn 09 310 82249, 040 531 9718, tiina.ytembengatcha@hel.fi

Eeva Elsinen, stordistrikt 2
Fostrans- och utbildningssektorn, Töysägatan 2 D, PB 51300,
00099 Helsingfors stad, tfn 09 310 89205, 040 334 5825, eeva.elsinen@hel.fi

Elina Kauppinen, stordistrikt 1
Fostrans- och utbildningssektorn, Töysägatan 2 D, PB 51300,
00099 Helsingfors stad, tfn 09 310 79638, 040 728 5607, elina.kauppinen@hel.fi  

E-postadressen bildas enligt modellen fornamn.efternamn@hel.fi23.03.2020 15:50