Hoppa till innehållet

Elevernas mellanmål

Mellanmålet är avsett för elever i 1:a och 2:a klass samt specialelever. Mellanmålet kostar 36,10 euro i månaden.

Anmälan till mellanmål görs på en blankett som kan erhållas i samband med att anmälan till skolan görs. Blanketter finns också att få i alla lekparker.

Den ifyllda blanketten lämnas helst personligen till den lekpark dit barnet anmäls för mellanmål. Ett meddelande om barnets rätt till mellanmål skickas hem till vårdnadshavaren.

Det går också bra att anmäla sig till mellanmål under verksamhetsperioden. Antalet deltagare i mellanmålet kan dock komma att begränsas för vissa lekparker.

Under skolornas lov serveras inte mellanmål.

Befrielse från mellanmålsavgift

Det beviljas inga rabatter på den månatliga avgiften för mellanmål. Vårdnadshavaren kan ansöka om befrielse från avgiften genom en ansökan i fri form ställd till barnomsorgsverkets kundavgiftsenhet. Enhetens kontaktuppgifter finns på webbsidan information.06.12.2019 10:38