Suoraan sisältöön

Eftermiddagsverksamhet i lekparkerna

Tjänstebeskrivning


Anmälan till eftermiddagsverksamheten i lekparken

Klientavgifter

Eftermiddagsverksamheten för skolelever i lekparkerna är gratis och öppen för alla. För mellanmålet tas en fast månadsavgift på 36,10 euro ut.

När skolorna har lov erbjuds inget mellanmål. Det är möjligt att befrias från mellanmålsavgiften. 
Ytterligare anvisningar: Elevernas mellanmål

Verksamhet under skolelevernas lov

I lekparkerna ordnas verksamhet även under skolloven. Då ordnas där ”hålligång” och roliga aktiviteter för skolelever. Ni får mer information om programmet i lekparkerna och på deras webbsidor så snart lovet närmar sig.

LekparkerDELA
23.12.2019 09:26