Suoraan sisältöön

Eftermiddagsverksamhet i lekparkerna

Tjänstebeskrivning

Anmälan till eftermiddagsverksamheten

I regel anmäler man på våren barnen till lekparkernas verksamhet under nästa läsår. Anmälan sker samtidigt som anmälan till eftermiddagsverksamheten i den grundläggande utbildningen.

Ansökningstiden för verksamheten under läsåret 2020–2021 är 23.3-8.5.2020

Anmälningsblanketten hittas på denna webbsida. Med samma blankett meddelar man också om barnet har behov av det avgiftsbelagda mellanmålet eller inte.

Blanketten kan skickas med skyddad e-post vilket innebär att du identifierar dig med nätbankskoder, Mobil-ID eller med ett personkort med chip.

a) Ladda ner ansöknings- eller anmälningsblanketten till din dator.
b) Öppna blanketten du laddat ner. Fyll i den och spara den med elevens namn, fornamn_efternamn.
c) Gå tillbaka till denna webbsida och klicka på länken Skicka eftisblankett med skyddad e-post. Länk och blanketter hittar du längre ner på sidan.
d) Skriv in din e-postadress i fältet Avsändare. Fortsätt till identifieringen.
e) Fortsätt med processen tills du når vyn Nytt meddelande (Uusi viesti). I ämnesraden (Aihe) skriver du Eftisansökan. Tryck på Välj filer (Valitse tiedostot) nere i vänster hörn. Välj filen du fyllt i och sparat på din dator. Klicka på Bifoga (Liitä) och sedan på Skicka (Lähetä).

Ansökningsblanketten kan också skickas till: Fostrans- och utbildningssektorn, Eftermiddagsverksamhet, PB 51300, 00099, Helsingfors stad. Det är också möjligt att vardagar mellan klockan 8.00–16.00 lämna in blanketten på adressen Töysägatan 2 D, 00510 Helsingfors.

På grund av coronaepidemin är det inte möjligt att lämna in ansökningar till skolelevernas eftermiddagsverksamhet och anmälningsblanketter till lekparkerna direkt till verksamhetsställena och lekparkerna.

Besked om barnets placering skickas per post till vårdnadshavaren senast den 1.6.2020.

Du kan också anmäla ditt barn till eftermiddagsverksamheten i lekparkerna under verksamhetsperioden.

Skicka eftisblankett med skyddad e-post

Blanketter:

Eftermiddagsverksamheten är trygg

Personalen i lekparkerna ansvarar för program och barnens säkerhet under eftermiddagen. Personalen och barnets vårdnadshavare kommer överens om om vilka tider eleven dyker upp till lekparken och när hen ger sig av. Barnen är försäkrade så länge de befinner sig på lekparkens område.

Eleven kan ha med sig eget mellanmål. Det är också möjligt att beställa ett mellanmål som delas ut dagligen. Mellanmålet kostar 36,10 euro i månaden. Vårdnadshavaren kan ansöka om befrielse från avgiften. Läs mer om elevernas mellanmål.

Verksamhet under skollov

I lekparkerna ordnas verksamhet även under skolloven. Då ordnas där ”hålligång” och roliga aktiviteter för skolelever. Ni får mer information om programmet från lekparkerna och på deras webbsidor så snart lovet närmar sig

En lista över alla lekparker

Ledande lekparks handledare/område

Lekparker på kartan

Sökning av eftermiddagsverksamhet11.05.2020 11:57