Suoraan sisältöön

Ofta ställda frågor om eftis

 1. När får jag veta om mitt barn har fått eftisplats? Kan jag höra mig för innan dess?
  Varken arrangörerna eller sektorn för fostran och utbildning ger ut information så länge ansökningarna behandlas. Vårdnadshavaren får beslutet om plats senast en månad före verksamheten kör i gång.
 2. Kan man köa till eftisplats?
  Nej. De lediga platserna fylls i enlighet med antagningsprinciperna, dvs. i första hand får elever i åk 1 och elever med beslut om särskilt stöd plats.
 3. Försäkrar jag mig om att få plats ifall jag fyller i ansökan till flera eftisgrupper?
  Nej. Flera ansökningar leder till extra utredningar och fördröjer behandlingen av ansökningarna.
 4. Kan man söka om eftisplats efter den officiella ansökningstiden gått ut? Hur gör jag om barnet behöver eftisplats först i januari?
  Man kan ansöka om plats efter att ansökningstiden har gått ut. Ansökningsblanketter får man av skolan eller på Internet. Skicka ansökningsblanketten till Helsingfors stad Sektorn för fostran och utbildning, Eftermiddagsverksamhet, PB 51300, 00099 Helsingfors stad. Även om du inte behöver platsen förrän i januari skickar du in ansökan till sektorn för fostran och utbildning, men fyller i informationen om när platsen behövs under tilläggsuppgifter. Ta kontakt med eftiskoordinatorn då tiden för att börja på eftis närmar sig.
 5. Varför fick vårt barn plats i en annan eftisgrupp än den vi sökte till?
  Till gruppen ni sökte fanns det fler ansökningar än platser. Motiveringarna framgår av det beslut som skickats till hemmen per post.
 6. Jag fick ett nekande beslut. Kan jag senare i höst få plats för mitt barn på eftis?
  En ny ansökan behöver inte lämnas in. Sektorn för fostran och utbildning kontaktar vårdnadshavaren ifall en plats blir ledig.
 7. Vilken är skillnaden mellan att annullera och att säga upp eftisplatsen?
  När det gäller beslut om eftisplats som fattats under sommaren kan platsen annulleras genom ett skriftligt meddelande till sektorn för fostran och utbildning senast 31.7. När det gäller beslut som fattats efter ansökningstiden ska annulleringen ske senast 2 veckor efter att man fått beslutet per post. Därefter är det frågan om uppsägning av platsen, och vi följer en uppsägningstid på 1 kalendermånad.
 8. Hur säger jag upp platsen mitt under verksamhetsperioden?
  Uppsägningsblanketten finns på internet. Returnera den ifyllda blanketten till Sektorn för fostran och utbildning, Svenska servicehelheten, Eftermiddagsverksamhet. Uppsägningstiden är en hel kalendermånad. Till exempel ifall du säger upp platsen 6.10, träder uppsägningen i kraft 1.12. Du faktureras i detta fall för hela oktober och november.
 9. Kan jag byta eftisplats under verksamhetsåret?
  I regel kan man inte byta plats i eftermiddagsverksamheten. Vårdnadshavaren kan säga upp platsen och lämna in en ny ansökan. Platsen ska sägas upp skriftligt senast en kalendermånad i förväg. Uppsägningsblanketten finns på verksamhetsstället där den också lämnas in. Sektorn för fostran och utbildning kan inte garantera att en ny plats kan ordnas. Om barnet får en ny plats, kan vårdnadshavaren eventuellt bli tvungen att betala dubbel avgift under uppsägningstiden.
 10. Kan jag byta verksamhetstid?
  Gällande byte av verksamhetstid kommer vårdnadshavaren överens om saken tillsammans med eftisarrangören.
 11. När kan jag anhålla om nedsatt avgift?
  Du kan anhålla om nedsatt avgift när du har fått den första fakturan. Nedsatt avgift beviljas på basis av familjens inkomster. Avgifterna för eftermiddagsverksamheten och principerna för nedsatt avgift finns på vår webbplats Eftermiddagsverksamhet i skolorna. Anhållan om nedsatt avgift görs på den blankett som finns i anvisningarna och gäller för ett läsår åt gången.


23.01.2020 15:33