Suoraan sisältöön

Ansökan och urval

Barnen väljs till eftermiddagsverksamheten för ett läsår åt gången. Ansökningsblanketter för verksamheten fås från skolorna och i elektroniskt format från utbildningsverkets webbplats när ansökningstiden börjar. Ansökningsblanketter finns också på alla ställen där eftermiddagsverksamhet ordnas.

Ansökningstiden för verksamheten under läsåret 2019–2020 är 18.3.-18.4.2019.

Ansökningsblanketten skickas under ansökningstiden till det verksamhetsställe som man i första hand söker till. Det administrativa beslutet om huruvida barnet har fått en plats i eftermiddagsverksamheten postas till vårdnadshavarna senast den 28 juni 2019. Gällande praktiska frågor innan barnet börjar i verksamheten kan vårdnadshavaren kontakta serviceproducenten direkt.

Utanför ansökningstiden skickas ansökningarna till Sektorn för fostran och utbildning, eftermiddagsverksamhet, PB 51300, 00099 Helsingfors stad.DELA
09.07.2019 09:26