Suoraan sisältöön

Ansökan och urval

Barnen väljs till eftermiddagsverksamheten för ett läsår åt gången. Ansökningsblanketter för verksamheten fås från skolorna och i elektroniskt format från webbplats när ansökningstiden börjar. 

Ansökningstiden för verksamheten under läsåret 2020–2021 är 23.3.-24.4.2020.

Ansökningsblanketten skickas under ansökningstiden till det verksamhetsställe som man i första hand söker till. Det administrativa beslutet om huruvida barnet har fått en plats i eftermiddagsverksamheten postas till vårdnadshavarna senast den 26 juni 2020. Gällande praktiska frågor innan barnet börjar i verksamheten kan vårdnadshavaren kontakta serviceproducenten direkt.

Utanför ansökningstiden skickas ansökningarna till Sektorn för fostran och utbildning, eftermiddagsverksamhet, PB 51300, 00099 Helsingfors stad.DELA
23.01.2020 15:29