Hoppa till innehållet

Eftermiddagsverksamhet

Eftermiddagsverksamhet inom den grundläggande utbildningen anordnas efter skoldagen för elever i årskurserna 1 och 2 samt för elever med särskilt stöd.

Eftermiddagsverksamheten erbjuder ditt barn meningsfulla aktiviteter efter skoldagen i en trygg miljö, antingen i skolan eller i dess närhet. Verksamheten är avgiftsbelagd. Mellanmål ingår och ditt barn är försäkrat.

Ansökningstid

Ansökningstiden för läsåret 2023–2024 är 6.3–1.5.2023.

Fyll i ansökningsblanketten på nätet. Du skriver under blanketten med stark autentisering. Om du inte kan ansökan med en elektronisk blankett kan du använda en pappersblankett. 

Du kan skicka in en ansökan när som helst under ansökningstiden. När vi fattar beslut om hur platserna utdelas saknas det betydelse när under ansökningstiden du skickat in ansökan. 

Så här ansöker du om eftermiddagsverksamhet för läsåret 2023–2024

 1. Bekanta dig med verksamhetsställena i ditt område och välj ett lämpligt.

  Du kan söka efter eftermiddagsverksamhetens verksamhetsställen på Servicekartan

  Du hittar verksamhetsstället som ligger närmast ditt hem eller barnets skola genom att ange adressen i adressfältet. Vissa verksamhetsställen stänger klockan 16.00 och vissa klockan 17.00.

 2. Anteckna uppgifterna om verksamhetsstället du valt.

  För att fylla i ansökan behöver du veta vad verksamhetsstället heter, vad adressen är och vem som driver verksamheten.

 3. Gör ansökan

  Fyll i ansökningsblanketten på nätet och underteckna den med stark autentisering (bankkoder, mobilcertifikat eller identiteskort med chip).

  Observera att du inte får något bekräftelsemeddelande när du skickat in din ansökan. Om du vill kan du spara ansökan i pdf-format på din egen dator.

  Om du inte har möjlighet att fylla i webblanketten kan du också ansöka med en pappersblankett PDF). 

  Du kan skicka den utskrivningsbara ansökningsblanketten till: Fostrans- och utbildningssektorn, Eftermiddagsverksamhet, PB 51300, 00099 Helsingfors stad eller lägga den i vår postlåda på adressen Töysägatan 2 D, 00510 Helsingfors. 

 4. Vänta på beslutet

  Om du ansökt om plats under ordinarie ansökningstid postas beslutet till dig i juli. Under beredningen av besluten kan vi inte ge någon preliminär information om platserna.

  Första- och andraklassare får en plats inom eftermiddagsverksamheten om vårdnadshavaren ansökt under ordinarie ansökningstid. Om det inte finns plats vid det verksamhetsställe som du ansökt till kommer ditt barn att erbjudas en plats vid något annat verksamhetsställe i ert område.

  Om du ansökt utanför ordinarie ansökningstid kan vi inte garantera ditt barn en plats. Ansökningar som skickas in utanför ansökningstiden behandlas när läsåret redan har inletts med hänsyn till platssituationen.

Ansök om plats för läsåret 2022–2023

Om du ansöker om plats för våren 2023 ska du använda blanketten för läsåret 2022–2023.


Läs mer:

Annullering eller uppsägning av plats

Avgifter för eftermiddagsverksamheten

Tjänstebeskrivning

Här kan du bläddra bland alternativ

Har du frågor om ansökan och om hur ansökan behandlas?

Du kan skicka din fråga per e-post till: iltapaivatoiminta@hel.fi.
08.03.2023 10:26