Hoppa till innehållet

Eftermiddagsverksamhet

Ansökningstiden för eftermiddagsverksamheten för läsåret 2022-2023 är 21.3-22.4.2022.

Här kan du bläddra bland alternativ

Eftermiddagsverksamhet för skolelever ordnas för elever i årskurs 1 och 2 och för elever i årskurs 3-9 som får särskilt stöd. Eftermiddagsverksamheten ordnas i skolhus, lekparker eller i lokaler i skolans närhet av skolor, organisationer, församlingar och privata serviceleverantörer. Mellanmål ingår och barn som deltar i verksamheten är försäkrade. I verksamheten placeras i första hand elever i årkurs 1 och elever som får särskilt stöd.

Tjänstebeskrivning

Anvisningar för ansökan för läsåret 2022-2023

 1. Ansökningstiden börjar den 21 mars 2022 klockan 08.00 och slutar den 22 april 2022 klockan 23.59. Ansökan måste skickas in under ansökningstiden. Om du söker efter att ansökningstiden gått ut, se punkt 7.
 2. Ansökan om eftermiddagsverksamhet fylls i på nätet. Räkningen för eftermiddagsverksamheten skickas till den vårdnadshavare vars nätbankskoder använts för att fylla i blanketten.
 3. Fyll i blanketten noggrant. Om obligatorisk information fattas kan blanketten inte skickas in.
 4. För att sända blanketten måste du identifiera dig med nätbankskoder, Mobil ID eller med ett identitetskort med chip. Identifieringen fungerar som underskrift för blanketten.
 5. Du kan ladda, spara och/eller printa ut den skickade ansökan till dig själv. Du kan även ta en skärmbild. Obs! Ansökan skickar ingen bekräftelse per e-post.

  Fyll i ansökan om eftermiddagsverksamheten på nätet.

  Du kan också fylla i en utskrivningsbar ansökningsblankett och posta den till adressen: Fostrans- och utbildningssektorn, Eftermiddagsverksamhet, PB 51300, 00099 Helsingfors stad eller läggas i postlådan på adressen Töysägatan 2 D, 00510 Helsingfors.
  Utskrivningsbara ansökningsblanketten för eftermiddagsverksamhet i skolorna läsåret 2022-2023, pdf

 6. Beslutet om en plats i eftermiddagsverksamheten postas till vårdnadshavarna senast 1.7.2022.
 7. Behandlingen för ansökningar som kommit in utanför ansökningstiden börjar i augusti. Fostrans- och utbildningssektorn är i kontakt med vårdnadshavaren om en plats kan ordnas. 
 8. Annulering av plats som fåtts under vårens ansökan ska göras skriftligen innan läsåret börjar, senast 10.8.2022.
 9. Eftermiddagsverksamheten börjar samma dag som läsåret inleds och fortsätter till slutet av läsåret.

Ansökan om eftermiddagsverksamhet för vårterminen 2022

Om du vill ansöka om plats i eftermiddagsverksamheten för skolever för vårterminen 2022

du kan fylla i en utskrivningsbar ansökningsblankett och posta den till adressen: Fostrans- och utbildningssektorn, Eftermiddagsverksamhet, PB 51300, 00099 Helsingfors stad eller läggas i postlådan på adressen Töysägatan 2 D, 00510 Helsingfors.

Utskrivningsbar ansökningsblankett för eftermiddagsverksamhet i skolorna läsåret 2021-2022 vårterminen, pdf

Ansökningar som kommit in under läsåret får vänta och vi tar kontakt med vårdnadshavaren om vi hittar en plats i eftermiddagsverksamheten för barnet. 

Uppsägning av plats i eftermiddagsverksamheten

Om du vill säga upp en plats i eftermiddagsverksamheten, vänligen fyll i ansökningsblanketten nedan och spara den på din apparat. Skicka in blanketten som bilaga med säker e-post till adressen: iltapaivatoiminta@hel.fi.

Uppsägning av plats i eftermiddagsverksamheten, pdf

Anvisningar för användning av säker e-post:

 1. Du kan skicka säker e-post på adressen https://securemail.hel.fi/.
 2. Skriv i fältet ”lähettäjä” (sändare) din egen e-postadress och klicka Jatka (nästa).
 3. Klicka på ”Tunnistaudu” (identifiera dig) och identifiera dig med nätbankskoder, mobilt ID eller identitetskort med chip. Efter att du identifierat dig kommer du vidare till ”Uusi viesti” (nytt meddelande).
 4. I fältet ”vastaanottaja” (mottagare), skriv in adressen iltapaivatoiminta@hel.fi.
 5. Skriv in rubriken på meddelandet i fältet ”Aihe”. Till exempel ”uppsägning av plats i eftermiddagsverksamheten”. Skriv ett kort meddelande i fältet ”Viesti” (meddelande). Till exempel ”Jag skulle vilja säga upp mitt barns plats i eftermiddagsverksamheten”. Kom ihåg att skriva in ditt namn i meddelandet.
 6. I slutet på sidan, klicka på ”Valitse tiedostot” (välj filer) för att bifoga ansökningsblanketten från din apparat.
 7. Bifoga ansökningsblanketten med att klicka på ”Liitä” (bifoga).
 8. Skicka in ansökan med att klicka på ”Lähetä” (sänd).

Du kan också posta ansökningsblanketten till adressen: Fostrans- och utbildningssektorn, Eftermiddagsverksamhet, PB 51300, 00099 Helsingfors stad.

Uppsägningstiden är en kalendermånad. Till exempel: om du säger upp platsen 6.10 träder uppsägningen i kraft 1.12 och kundavgiften tas i detta fall ut för oktober och november.
22.09.2022 09:23