Hoppa till innehållet

Eftermiddagsverksamhet

Ansökningstiden är 21.3.–22.4.2022.

Här kan du bläddra bland alternativ / eftissok.hel.fi

 Anvisning för ansökan

 1. Ansökningstiden för eftermiddagsverksamheten är 21.3.–22.4.2022. För ansökan utanför ansökningstid se punkt 7.

 2. Ansökningsblanketten fylls i på nätet. Räkningen för eftermiddagsverksamheten skickas till den vårdnadshavare vars nätbankskoder använts för att fylla i blanketten.

 3. Fyll i blanketten noggrant. Om obligatorisk information fattas kan blanketten inte sändas.

 4. För att sända blanketten måste du identifiera dig med nätbankskoder, Mobil ID eller med ett identitetskort med chip. Identifieringen fungerar som underskrift för blanketten.

  Fyll i ansökan om eftermiddagsverksamheten på nätet.

  Ansökningsblanketten kan också skickas till: Fostrans- och utbildningssektorn, Eftermiddagsverksamhet, PB 51300, 00099 Helsingfors stad eller läggas i postlådan på adressen Töysägatan 2 D, 00510 Helsingfors. En utskrivningsbar blankett finns längre ner på denna sida.

 5. Beslutet om en plats i eftermiddagsverksamhet postas till vårdnadshavarna senast 1.7.2022.

 6. Eftermiddagsverksamheten börjar samma dag som läsåret inleds och fortsätter till läsårets slut.

 7. Utanför ansökningstiden ska ansökan till skolornas eftermiddagsverksamhet i första hand göras enligt instruktionerna på denna sida eller skickas per post till adressen Fostrans- och utbildningssektorn, Eftermiddagsverksamhet, PB 51300, 00099 Helsingfors stad.

Blanketter och länkar
04.01.2022 16:27