Hoppa till innehållet

Undervisning i religion och livsåskådningskunskap

Målet med undervisningen i religion är allmänbildning kring religion och åskådning. Eleven deltar antingen i majoritetens religionsundervisning, undervisningen i ortodox religion eller undervisningen i livsåskådningskunskap.

Elever som hör till andra samfund deltar i undervisning i den egna religionen eller andra alternativ, dit vårdnadshavaren anmäler eleven med en skild blankett.

Religion eller livsåskådningskunskap är ett obligatoriskt läroämne i grundskolan. Undervisningen är politiskt oberoende och bekänner inte någon tro.

Barnets religiösa uppfostran är hemmets uppgift. I början av läsåret informerar skolan vårdnadshavarna om vilka religiösa tillställningar som ordnas i skolan. Vårdnadshavaren beslutar om eleven ska delta i dessa tillställningar.06.12.2019 10:26